Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 2 9 8 8 3 1 6 3 7 4 6 2 5 3 8 5 2 9 1 4 3 8 6 2 1 5 5 6 4 3 1 8 9 5 6 4 7 2 6 3 5 4 7 3 5 6 9 4 2 7 8 3 6 2 4 1 7 8 9 8 1 4 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz 241 393 grønn sektorª? 3. Har barn under 13 år lov til å jobbe i Norge? ˇ€‹ Likestilling og mangfold 1. Når ble innvandringsstoppen innført i Norge? 2. Har vi lovfestet minstelønn i Norge? 3. Hvem var Norges første kvinnelige finansminister? ˇ€‹ Yrker  kjente personer 1. Fra hvilken industrigren kom tidligere LO-leder Tor Aspengren? 2. Hva var yrket til Tor Halvorsen, tidligere LO-leder? 3. Hva jobbet Trygve Bratteli med før han ble politiker? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ˇ€‹ Film og teater 1. Hvilket yrke fikk Chaplins rollefigur i filmen Modern Times? 2. Hvilket yrke hadde Chaplins rollefigur i filmen Diktatoren, der han blir forvekslet med diktatoren Hynkel? 3. Hvem hadde regien i den norske filmen Adjø solidaritet dra 1985? ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn 3 poeng: Han ble født i 1879 i Malvik i Sør-Trøndelag. Var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet 1916 49. Landbruksminister i den første Ap-regjeringen i 1928. 2 poeng: I 1935 inngikk Ap det såkalte kriseforliket med Bondepartiet, og han ble statsminister i den nye regjeringen. 1 poeng: Under 2. verdenskrig ledet han eksilregjeringen i London. Han gikk også under tilnavnet Gubben. ˇ€‹ Arbeidsliv 1. Gjelder arbeidsmiljøloven for skoleelever? 2. Hvilken sektor i arbeidslivet kalles ofte for Fagbladet 3/2011 > 59 Svar: ˇ€‹ Film og teater 1. Samlebåndsarbeider  filmen var en kritikk mot taylorismen 2. Herrefrisør 3. Svend Wam og Petter Vennerød ˇ€‹ Kjente personer Johan Nygaardsvold ˇ€‹ Arbeidsliv 1. Nei, men opplæringsloven gir alle elever i grunnskolen og videregående rett til eit godt fysisk og psykososialt miljøª. 2. Jordbruk, skogbruk og gartneri 3. Nei. ˇ€‹ Likestilling og mangfold 1. 1975 2. Nei, men det er allmenngjorte tariffavtaler innefor enkelte bransjer og områder 3. Kristin Halvorsen (tiltrådte i 2005) ˇ€‹ Yrker  kjente personer 1. Jern- og metallindustrien (Christiania Spigerverk) 2. Rørlegger ved Norsk Hydro på Herøya i Telemark 3. I hvalfangst og som bygningsarbeider. M K E Ø T R E J I M L fbaargang2011 fbseksjonKON