Fagbladet har dekket Adecco-skandalen løpende på nettet. På www.fagbladet.no finner du mer stoff og kan følge utviklingen i saken. Tror på fornuft Ifølge Fagforbundets tillitsvalgte skal Greverud drives av kommunen i alle fall ut 2012. Men spesielt Frp i kommunen presser på for mer konkurranse.  Det er takket være at Greverud var konkurranseutsatt at kommunen hadde styringsverktøy til å avdekke slike grove forhold, sier Jarle Ørnebo som er partiets listetopp ved kommunevalget til høsten. Både Kristine Jelstrup Thomsen og Bente Stokker Knutsen håper politikerne tenker seg om før de inviterer til ny konkurranse.  Vi velger å tro at det sitter fornuftige mennesker og styrer kommunen, og da er det ikke sikkert det blir noen nye konkurranser om sykehjemsdrift, sier de. Uegnet for konkurranse Fagforbundets nestleder, Geir Mosti, syns ikke Adecco eller andre private selskap som mister kontrakter med sykehjemsdrift, skal få noen nye sjanser.  De forholdene som nå er avdekket viser den galskapen som vi har advart mot i årevis. Pleie- og omsorgssektoren er helt uegnet for denne typen konkurranse, og når store internasjonale selskaper skal konkurrere på pris, er det nettopp det som nå er avslørt som blir resultatet, sier han.  Det er jo ikke så mye annet enn de ansattes lønns- og arbeidsforhold det går an å presse prisen på. Dermed er det nettopp det som blir gjort, sier han. Politisk ansvar Mosti er opptatt av at de siste ukenes avsløringer ikke bare handler om de private selskapene, men om politiske beslutninger.  I mange kommuner, blant annet Oslo, har det UEGNET FOR KONKURRANSE: Fagforbundets nestleder, Geir Mosti, mener Adecco-saken og avsløringene i også andre bemanningsbyråer viser at sykehjemsdrift ikke egner seg for konkurranse. vært en ønsket politikk å tillate Adecco og andre selskaper å konkurrere om sykehjemsdrift. Nå må lokalpolitikerne gå i seg selv og spørre om det var slike uanstendige forhold de ønsket seg da de stemte for konkurranse, fortsetter Mosti og mener konkurranse om offentlige tjenester og Adeccoavsløringene kommer til å spille en viktig rolle i høstens lokalvalgkamp. Samtidig mener han at sentrale politikere i de rødgrønne partiene må ta et tydelig grep og vise forskjellen på borgerlig og rødgrønn politikk når det gjelder offentlig pleie og omsorg.  Regjeringen klarte å stoppe utviklingen med privatskoler i Norge ved å lage regler om utbytte. Det samme kan gjøres innenfor pleie- og omsorgssektoren, mener nestlederen.  Da sier bemanningsselskapene at det ikke er grunnlag for å drive sykehjem i Norge?  Samfunnsmessig sett kan jeg ikke skjønne at det er noe problem, sier Geir Mosti. Ikke bare Adecco Arbeidstilsynet har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven også ved andre bemanningsselskaper. En ansatt fra vikarbyrået Prosum har vært på arbeid 103 timer i uka med Bøn sykehjem i Eidsvoll i Akershus. Sykehjemmet er eid og drevet av selskapet Incita som også driver vikarbyrået Prosum. Flere tilsyn i Incita-systemet har avdekket at det bare unntaksvis er utbetalt overtidstillegg, og at det ikke har vært hvilepauser mellom lange vakter. Ekstern gransking Adecco har engasjert advokat Jan Fougner (bildet) til å lede en ekstern gransking av selskapet.  Det er tre spørsmål jeg ønsker å finne svar på, sier Fougner: Er det flere brudd på arbeidsmiljølovgiv- ningen enn de som allerede er avdekket? Er bruddene begrenset til Adecco Helse eller gjelder de også andre virksomheter? Er bruddene resultat av en serie enkeltstående feil, eller er de resultat av bevisste beslutninger i Adeccos norske ledelse? Ifølge Fougner kommer granskingen til å ta mellom to og tre måneder. Reis med hjerte, hjerne og holdning LAOS THAILAND KAMBODSJA Hue Hoi An VIETNAM Suksess Ekstra avgang Mekong-    Saigon Vietnam fra Hanoi til Saigon Opplev vakker natur, livlige markeder, sjarmerende byer og pulserende metropoler Les mere på www.albatros-travel.no/fag HalongHANOI    bukten elven Can Tho                            Fagbladet 3/2011 > 19 fbaargang2011 fbseksjonSAM