Vi må sørge for at velgerne tar ansvar for våre felles velferdstjenester og ansvarliggjør politikerne ved neste valg.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Intern LO-strid løst De ansatte ved bybanen i Bergen er medlemmer av Fagforbundet, men det er Transportarbeiderforbundet som har hatt avtalen med arbeidsgiveren Fjord1. Nå er den interne LO-striden løst ved å kreve en felles tariffavtale for skinnegående trafikk som begge forbund er parter i. Side 29 ˇ€‹ Trivsel og samhold Renholderne i Porsgrunn kommune blir oppfordret til å ta fagbrev. En kombinert data- og språkopplæring bidrar også til et godt abeidsmiljø. Side 30 ˇ€‹ Grøntfaglig kompetanse Det er stor variasjon blant ansatte i grøntfaglig sektor når det gjelder utdanning, yrkesbakgrunn og erfaring. Dette mangfoldet må vi ta vare på, skriver fokusforfatterne. Side 36 Gravemaskin er ut Når dagen er omme, er kloakkrørene i Sigrid Undsets vei i Trondheim nye. Men ingen gravemaskin har vært i nærheten. Vann- og avløpsrør byttes og fornyes stadig oftere uten graving. Side 32 Fagbladet 3/2011 > 27 Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2011 fbseksjonSAM