PÅ ANBUD: Mange i Oslo Frp vil ha branntjenesten ut på anbud. Samferdsel og teknisk Løsning ved Parkteatret De ansatte og ledelsen ved Parkteatret i Oslo er enige om en ny tariffavtale. Det måtte mekling til for å finne en løsning. 2. mars ble partene enige om et rammeverk for ny tariffavtale, men det skal fortsatt forhandles på enkelte av punktene, ifølge en pressemelding fra Fagforbundet Oslo. – Vi har sikret de ansatte ordnede lønns- og arbeidsvilkår med en tariffavtale i bunnen, ulempetillegg for ubekvem arbeidstid og en ansiennitetsstige for alle som jobber over 300 timer i året, sier rådgiver og forhandlingsleder ved Fagforbundets kompetansesenter i Oslo, Norodd Markussen. – De organiserte ved Parkteatret Scene er veldig godt fornøyd, sier plasstillitsvalgt for Fagforbundet, Alexis Podgorny. – Det har vært ganske ugreie forhold på arbeidsplassen, men nå håper jeg det vil stabilisere forholdene at vi har fått på plass en avtale. – Vi får en tariffavtale, og ikke minst en hovedavtale som regulerer forholdet mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte. Jeg håper og tror at det vil bidra til et ryddig samarbeidsklima og godt arbeidsmiljø, sier han. Tekst: PER FLAKSTAD Godt ambulansepersonell Helse Midt-Norge har gjennomgått kvaliteten på ambulansetjenesten innen helseforetaket. Konklusjonen er at tjenesten har god standard. Ambulansepersonellets kvalifikasjoner tilfredstiller godt kravene skissert i forskriftene, konkluderes det i rapporten.    OT Frp vil ha konkurranse om brannslukking Hvorfor kan ikke Falken eller andre private selskaper slukke branner like effektivt som kommunen? spør Frp. – Falkenansatte kan være like gode til å kjøre bil, holde slange, utføre redningsoppdrag og drive brannstasjon, sier lederen for programkomiteen i Oslo Frp, Henning Holstad til Dagsavisen. I februar la han fram forslaget til prinsippprogram som partiet skal gå til valg på i hovedstaden. Nesten alle er offentlige Nestleder Geir Mosti er oppgitt, men ikke overrasket over forslaget fra Oslo Frp. – Ingenting sjokkerer meg når det gjelder dem, sier han til Dagsavisen. – Brann- og redningsetaten har et veldig stort samfunns- og beredskapsansvar. Dette ønsker ikke Frp lenger å ha styring over. Med forslaget deres sier de jo at de ikke klarer å drive Falkenansatte kan være like gode til å kjøre bil, holde slange, utføre redningsoppdrag og drive brannstasjon. HENNING HOLSTAD, OSLO FRP brannvesenet selv, fortsetter nestlederen i Fagforbundet. Brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo sier til avisen at det er politikerne som bestemmer, men han tror ikke konkurranseutsetting av brannvesenets oppgaver er en særlig god idé. Betale selv Oslo Frp mener videre at det ikke er skattebetalerne som skal betale for å slukke branner. I stedet foreslår de at forsikringsselskapene skal ta regningen. Om du ikke har brannforsikringen i orden, må du med andre ord selv betale for brannslukking av boligen din og andre utrykninger. I dag må du bare betale for hvis brannvesenet rykker ut ved falsk alarm, og det koster 1500 kroner. Punktet om privat brann- og redningstjeneste ble strøket fra forslaget til valgprogram, selv om det representerer holdningen til mange medlemmer i Oslo Frp. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM