Fagarbeidere på gulvet Få steder har så mange renholdere tatt fagbrev som i Porsgrunn kommune. Det skaper både trivsel og effektivitet på jobben. Tekst og foto: PÅL ANDREASSEN Blant kommunens 107 renholdere, inkludert vikarer, kan hele femti ansatte skilte med fagbrev. En prosentandel både ledelsen, de ansatte og ikke minst tillitsvalgte er svært fornøyd med. – Vi har fått skryt av Fagforbundet sentralt for alle fagbrevene vi har fått til her i Porsgrunn, sier tillitsvalgt for renholderne – Sølvi Alseth Hansen. Hun får støtte fra virksomhetsleder Bjørn Tuften. Satser på fagarbeidere – Det er kanskje litt farlig å slå det helt fast, men jeg tror Porsgrunn kommune er blant de ledende for å få renholdere til å ta fagbrev, sier Tuften. Med 25 års fartstid i kommunen er Sølvi Alseth Hansen en av veteranene blant renholderne. I dag er hun delvis pensjonist, men jobber fortsatt i kantinen som ligger under renholdsavdelingen. Sammen med blant andre Anny Isaksen – som har holdt det rent i kommunale bygg i Porsgrunn i 33 år – var Sølvi med i den første runden av ansatte som tok fagbrev på midten av 1990-tallet. – Den gangen var det brevkurs via NKS, og vi som hadde minst fem års ansiennitet fikk tilbud fra kommunen om å ta fagbrev. Til sammen var vi 35 renholdere som tok fagprøven den gangen, men mange av dem har naturlig nok sluttet i dag, forteller Anny og Sølvi. Kravet om at de ansatte skal ha fem års praksis før de kan begynne på fag- brevet, gjelder fortsatt. – Det kravet burde vært senket, konstaterer Bjørn Tuften. Unngår misforståelser I løpet av de siste tiårene har Sølvi og Anny fått mange nye kolleger, ikke minst fremmedspråklige. I dag er mer enn en firedel av renholderne i kommunen thailandske, og det har til tider skapt språkforvirring. Derfor tilbyr kommunen også kombinert data- og språkkurs for alle som vil delta, også de norskspråklige. MER EFFEKTIVE: Riktig bruk av hjelpemidler og maskiner var en viktig del av opplæringen for Dalad Haugerud og de andre fagarbeiderne. KVALITETSBEVISST: Virksomhetsleder Bjørn Tuften er svært fornøyd med det høye antallet fagarbeidere blant renholderne i Porsgrunn kommune. 30 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM