TRIVSEL OG SAMHOLD: Kursing skaper trivsel og samhold på arbeidsplassen. Fra venstre Elfije Zeka, Bunsom Johnsen, Praphan Skaugård, Auksarapak Tongdee Karlsen, Anny Iskasen, Dalad Haugerud og Sølvi Alseth Hansen. – Vi har fått midler fra nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Vox), og per i dag går 38 ansatte på kurs i arbeidstida, opplyser Bjørn Tuften. Thailandske Bunsom Johnsen legger ikke skjul på at det kommer godt med å lære seg mer norsk. – Det er viktig å kunne språket for å unngå misforståelser, sier hun. De fremmedspråklige ansatte skal primært snakke norsk sammen på jobb, men de innrømmer at det til tider kan være vanskelig å bare holde seg til sitt nye språk. – I begynnelsen var det vanskelig å kommunisere med ord. Da viste vi de nye jentene hva de skulle gjøre, i stedet for å prøve å forklare det, minnes Anny Isaksen, som selv har tatt data- og språkkurset. Lavere sykefravær Det er mange fordeler, både for de ansatte og ledelsen, med så mange fagarbeidere som mulig. Dessuten bidrar norskkursene og fagprøvene til å sveise de ansatte sammen på en helt annen måte enn tidligere. – Dette er integrering i praksis, og ikke bare noe man skriver på et papir. Det er klart det blir dyrere for kommunen med så mange fagarbeidere, men det regner jeg med at vi får igjen både i kvalitet på arbeidet som blir gjort og i effektivitet, tror Bjørn Tuften. LÆRER MYE: Thailandske Praphan Skaugård har både fagbrev og norskkurs. For noen år siden hadde renholdsavdelingen et sykefravær helt oppe i tjue prosent. Men bare fra 2009 til 2010 sank sykefraværet fra fjorten til elleve prosent, noe både ledelsen og de ansatte tror kan ha noe med antallet fagutdannede å gjøre. – Nå som vi har lært å bruke utstyret riktig, blir også arbeidet lettere, sier thailandske Praphan Skaugård. Fagbladet 3/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonSAM