No dig Felles betegnelse for renovering av rør uten å grave opp mellom kummene. Strømperenovering gjøres ved at en myk strømpe sendes gjennom de gamle rørene med trykkluft, steames varm, kjøles ned og herdes til det framstår som et nytt plastrør. Like før jul ble det slått rekord på Hamar, da ett enkelt strekk på 333 meter ble gjort på denne måten. I tillegg legges rør ved styrt boring horisontalt, rørpressing og ved utblokking av eksisterende rør. sett at rørene ble byttet. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Det er februar og en meter snø i Byåsen. To kilometer med avløpsrør og et femtitalls kummer skal renoveres. En tradisjonell gravejobb ville vært formidabel, for- styrrelsen for beboerne likeså. Våren ville ankommet med oppgravde veier, atkomster og hager. Beboerne i Sigrid Undsets vei kan ta det med ro. De har fått beskjed om at kloakken stenges i dag for at rørene skal fornyes, men det er verken gravemaskiner eller spader i nærheten. Likevel skal jobben være ferdig lenge før de står opp i morgen tidlig. Hullene forsvant Hullene i bakken er så godt som forsvunnet, i hvert fall når det gjelder fornying av avløpsrør. Den såkalte «no dig»-teknikken er i kraftig vekst. I Trondheim er andel rør som fornyes uten graving, fordoblet siden 2003. Mellom 30 og 40 prosent av kommunens rørfornying skjer uten graving. I Byåsen skal det utføres strømpelegging i de gamle avløpsrørene. Det vil si at et nytt plastrør helstøpes inne i de gamle rørene. Røret kommer som en myk strømpe. Den sendes på vranga gjennom kloakken med trykkluft. Deretter steames den glovarm for så å kjøles ned. Når herdeprosessen har pågått i tre til fire timer, er strømpa blitt til et flunkende nytt plastrør, nøyaktig tilpasset de gamle rørene. Miljøsatsing Uglabekken renner gjennom Almåsdalen i Byåsen. Den er en sidebekk til Leirelva, som igjen er sideelv til Nidelva, begge velkjente navn i Trondheims forurensingsdebatter. Et utall sprekker og utglidde skjøter i kloakkrørene fra villaene, har gjort Uglabekken til en strime av forurenset vann. Nå skal kloakken vekk fra naturen. – Det er først og fremst miljøhensyn som ligger bak rørfornyelsen, sier arbeidsleder Øystein Frantzen i Trondheim kommune. Selve strømpetrekkingen utføres av rørfornyingsselskapet Olimb. De ansatte i Trondheims vann- og avløpsetat bistår med spyling og forhåndsinspeksjon av rørene. Hvert år spyler de 120 kilometer med rør, og inspiserer mellom 40.000 og 50.000 meter. Inspeksjonen gjøres med fjernstyrte kamerabiler. På tur gjennom røret I hytta på lastebilen fra Olimb følger Roger Bjørnbeth og Torbjørn Moen fra vann- og avløpsetaten spent med på bildene fra den fjernstyrte kamerabilen 32 > Fagbladet 3/2011 KAMERABIL: Den lille fjernstyrte kamerabilen kjører gjennom rørene og inspiserer. Når beboerne i Sigrid Undsets vei i Byåsen i Trondheim dusjer i morgen tidlig, går vannet ut i splitter nye kloakkrør. Men ingen har NYE RØR i det skjulte N fbaargang2011 fbseksjonSAM