Fokus Siri Øymoen Seksjonsleder for SST i Aust-Agder og med i faggruppe 1 for park, idrett og bad. Hilde Hagli Medlem i faggruppe 1 for park, idrett og bad. Mette K. Haugen Rådgiver i Fagforbundet, Seksjon samferdsel og teknisk. Park, idrett og bad er en faggruppe i Fagforbundet som jobber med trivsel og gode miljøer i det offentlige rom. Folkehelse er et viktig aspekt i dette arbeidet. I august 2010 holdt faggruppa et møte i Trondheim. Der fortalte leder av Trondheim bydrift, Jan Røising, med stort engasjement om hvordan byen ble vedlikeholdt både sommer og vinter, og om utfordringene de ansatte møter. Stadig nye arealer i Trondheim krever vedlikehold, og dette skal utføres av det samme mannskapet, uten nye hjelpemidler. To skift tar hånd om søppelhåndteringen i byen morgen og kveld, og grøntarbeidet må ofte skvises innimellom. For å opprettholde en god standard på noen områder, må andre nødvendigvis nedprioriteres. De flotte grøntområdene i Trondheim har ikke kommet i stand på slump. Det ligger mye planlegging og energi bak og det synes. Røising og hovedtillitsvalgt Roger Mogseth ga faggruppa en omvisning fra Ilsvikøra og opp vassdraget langs Ilabekken, som ble lagt i rør i femtiåra. Området ble gjenåpnet i juni 2008, i et samarbeid mellom Trondheim kommune og Statens vegvesen. Det flotte friområdet hadde gjennomgått store endringer. Det var lagt vekt på å tilbakeføre planter som naturlig fantes i om- rådet, som hegg, rogn, bjørk, osp, selje, hvitveis og humleblomst, samt en del store lønnetrær. Så godt trivdes beplantningen at den snart måtte tynnes ut for ikke å gro for tett. Den nedre delen av vassdraget har store arealer med grøntanlegg som krever mye klipping, både med stor klipper og kanttrimmer. Store og små steiner langs bekken medfører tidkrevende vedlikeholdsarbeid. Visuelt sett er området også vakkert på kveldstid, med opplyste skulpturer signert kunstner Stefan Christiansen. Trondheim ble tildelt Bymiljøprisen 2010 for gjenåpningen av Ilabekken, og pris for god klimapolitikk i 2008. Ilaparken er også delvis nyrenovert. Den har flotte nok ressurser. Men de ansatte gjør sitt beste. Velfungerende og planmessig vedlikehold av grøntanlegg er et viktig element i grøntfaglige arbeideres daglige virke. Vi ser lett nytten av nye anlegg, men vi må også fokusere på livsløpkostnadene ved det enkelte anlegget. Vedlikehold må til. En forutsetning for at kommunene skal kunne gi sine innbyggere et godt tilbud når det gjelder grøntområder, er god kommuneøkonomi. Det er viktig at alle gis en mulighet til delaktighet. Gratis tilgang til idrettsanlegg og friområder er en av mange tiltak velferdsstaten Norge kan iverksette for å bidra til å redusere fattigdomsproblemer og sosial ulikhet. 36 > Fagbladet 3/2011 Grøntområder og sansehager er plasser for tilstedeværelse og aktivitet. Mange bruker disse anleggene regelmessig  ofte daglig. Men for å sikre kvaliteten på dette området, kreves det langsiktig tenkning. Grønn trivsel i offentlig rom I arbeidshverdagen burde de ansatte i grøntfaglig sektor komme tidligere inn i planleggingen av nye anlegg og sansehager.ª lekeapparater, staudefelt og sommerblomster. Den blir mye brukt av store og små, og har en egen kabelbane på lekeplassen. Ved første øyekast virker parken riktig så fin, men det trente øyet ser likevel forbedringspotensial for bed, grusganger og paviljong. Det blir aldri Miljøperspektiv er intet nytt tema for grøntarbeiderne. De bidrar til og framstår ikke minst som forkjempere for en utvikling på naturens premisser. Det er nok av utfordringer i en grøntarbeiders hverdag. Det er ikke alltid de ansatte har godt nok be- fbaargang2011 fbseksjonSAM