skyttelsesutstyr for kildesortering av søppel, kompostering eller håndtering av sprøytemidler. Ofte må de ansatte rydde opp etter hærverk og tyveri i offentlige anlegg. De må hanskes med miljøproblemer som gummirester etter fornying av kunstgressbaner, og følge opp vedtekter for lekeplasser i offentlig sektor. Det tar tid. Ansatte i grøntfaglig sektor har ofte ulik yrkesbakgrunn, utdanning og relevant erfaring. Dette mang- foldet er en ressurs som vi må ta vare på og utvikle. Arbeidsplassene er også varierte, fra torg, parker og lekeplasser, til idrettsanlegg og kirkegårder. I tillegg finner vi tilrettelagte rekreasjonsområder ute i naturen. De ansattes behov for kompetanse kan spenne fra økologi, botanikk og klima til byggeteknikk. Selv ytrer grøntfaglige medlemmer ønsker om flere kurs, som oppdatering av nye driftsformer og plantevalg i forhold til allergier. Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk er i ferd med å opprette slike tilbud i samarbeid med Fagakademiet. I arbeidshverdagen burde de ansatte i grøntfaglig sektor komme tidligere inn i planleggingen av nye anlegg og sansehager. De kan forutse ulike behov, og vet hvilke vedlikeholdsløsninger som er fordelaktige. Vi bør vise respekt for grøntfaglig kompetanse. Det kan bedre alles helse. Fagbladet 3/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM