Seksjonsleder Grønne planer for klima Klimautfordringer og grønn forvaltning er tema for en konferanse på Universitetet i Ås 5. og 6. april. Konferansen er gratis, og er et samarbeidsprosjekt mellom Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i Ås. Konferansen retter seg mot ingeniører, arkitekter, samfunnsplanleggere, studenter og andre interesserte. Konferansen er åpen også for arbeidstakere som ikke er organisert i Fagforbundet. Blant innlederne er Ola Skaalvik Elvevold fra Natur og Ungdom, som vil holde foredrag om klimavennlig samfunnsplanlegging. Thomas Kringlebotn Thiis fra UMB vil ta for seg klimapåkjenninger på infrastruktur. Det blir også temaer som hvordan å beregne bærekraft i en infrastruktur, vannhygiene, byvekst og jordvern, friluftsliv og arealforvaltning samt nasjonalt arbeid med klimatilpasning.    OT GRØNNE PRODUKTER: Riktige kjemikalier brukt på riktig måte, ble demonstrert på Fagforbundets stand. Stappfullt på frisørstanden Salen var stappfull da Johan Galster holdt foredrag på frisørNM i Oslo Spektrum 5.–6. februar. Galster er dansken som systematisk har kontrollert alle frisørprodukter og laget lista som Grønn frisør er basert på. Fagforbundet hadde fløyet inn Galster for å foredra om Grønn frisør. Interessen var stor, både for temaet og for Fagforbundets stand. Det ble notert 20 nye frisørmedlemmer i løpet av de to dagene, og mange var innom standen for å takke for arbeidet under lønnsforhandlingene i fjor. Den nye boka «Grønn frisør», som nå er kommet på norsk, gikk også unna som varmt hvetebrød på standen.    OT Trafikkbetjenter møtes i mai Trafikkbetjentkonferansen 2011 avholdes på Gardermoen 25. og 26. mai. Tema blir blant annet HMS, offentlig tjenestemannsbegrepet og forslag til ny felles forskrift for parkering og miljø. Påmeldingsfrist er 20. april.    OT Energibransjen møtes i Danmark Den årlige konferansen for tillitsvalgte i energibransjen blir avholdt i Danmark – mest sannsynlig i Roskilde, 25.–27. mars 2011. Mer informasjon blir lagt ut på fagforbundet.no.    OT Det blåser fra høyre Fagforbundet kjemper for kommunale tjenester av høy kvalitet, utført av ansatte med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Satsinga på språkopplæring og fagbrev blant renholderne i Porsgrunn er et godt eksempel, men blir allikevel møtt med utspill om privatisering fra Tønsberg Frp. Parallelt oppmuntrer NHO til økt privatisering av offentlige velferdstjenester. NHO kaller det optimalisering og at private aktører vil gi kommunene mer kvalitet for pengene. Jeg kaller det privatiseringshys- teri, grådighet og utbytting av arbeidskraft. Kompetanseheving for de ansatte og kvalitet for brukeren gir dårlig utslag på bunnlinja og blir derfor ikke prioritert. Kommunene blir et marked hvor konkurranse er et mål i seg selv og private aktører opererer uten lov og orden. Det strømmer jevnlig inn meldinger om velferdstjenester som blir utført av ansatte med kontrakter som er basert på dumpede lønns- og arbeidsvilkår. Fellesnevneren er at kommunen ikke håndhever sitt ansvar som oppdrags- Vi må sørge for at velgerne tar ansvar for våre felles velferds- tjenester og ansvarliggjør politikerne ved neste valg. giver og sørger for at selskapene som vinner anbudene følger lovverket. Saken om de polske renovatørene i Asker kommune som ble usaklig oppsagt da de motsatte seg ulovlige arbeidsvilkår, ble etterfulgt av at Fagforbundet anmeldte kommunen for tilretteleggelse for brudd på arbeidsmiljøloven. Saken er en god illustrasjon på hvordan kommunale tjenester blir en brikke i et system hvor profitt er det viktigste. HR-direktøren i RagnSells, Torgeir Eian, har uttalt at det er vanskelig å basere seg på norsk arbeidskraft om man skal ha noen sjanse i denne typen anbud, så lenge konkurrentene bruker utenlandsk arbeidskraft. HR-sjefen synes upåvirket av lov- og regelverk som regulerer arbeidsvilkår og arbeidstid. Eian sier han ikke har dårlig samvittighet og ville gjort det samme igjen. Enkeltsaker i media, er opprørende men dessverre glemmer folk fort. Vi må sørge for at velgerne tar ansvar for våre felles velferdstjenester og ansvarliggjør politikerne ved neste valg. Skal kommunene ta ansvaret for kvaliteten, er egenregi løsningen. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 3/2011 Foto: Mette K. Haugen fbaargang2011 fbseksjonSAM