Valgte en omvei å se dagens lys i busslommer og på fergeleier er ingen sensasjon i Luster innerst i Sognefjorden. Flertallet av de fødende velger likevel å kjøre til sykehuset i Førde, og ikke til fødestua i Lærdal når riene kommer. Det betyr en time ekstra på veien. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ARNE EITHUN Med to minutter mellom riene var det ikke usannsynlig at det kunne blitt fødsel langs Veitastrondvatnet, sier Silje Christine Indrebø Nygård. Da yngstesønnen Julian meldte sin ankomst i fjor sommer, var både hun selv og samboer Kurt bak rattet usikre på om de ville rekke fram til sykehuset i Førde i tide. Fra gården i Veitastrond er det to og en halv times kjøretur til sykehuset i Førde. En time lenger enn til fødestua i Lærdal. Silje har likevel ikke vært i tvil om hvor hun skulle føde: Det måtte bli Førde. LANGT TIL SYKEHUS: Fra gården i Veitastrond er det to og en halv times kjøretur til fødeavdelingen på Førde sykehus. For meg var det avgjørende at det var nærmere resten av familien som bor i Førde og Vågsøy. For dem var det mye lettere å komme på besøk i Førde enn i Lærdal, to fergereiser unna, sier Silje. Flertall velger omvei Hvert år er det mellom 40 og 60 fødsler i Luster kommune innerst i Sognefjorden. Kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg har ikke eksakte tall for hvor kvinnene føder, men er likevel sikker på hva flertallet gjør: De fleste velger å føde i Førde.  Hvorfor reiser de lenger enn de må? Førde har et komplett sykehus, barnelege på døgnvakt, nyfødtavdeling med vakt og andre spesialiteter. På den forsterkede fødestua i Lærdal er personalsituasjonen en annen. Den er drevet som en rullerende vikarstafett. Ingen gynekologer er ansatt der, men fire gynekologer som er ansatt andre steder, driver fødestua på skift. Vaktordningen innebærer blant annet at gynekologene går inntil 168 timer sammenhengende alene på vakt. Ambulansefødsel? Flere innbyggere i Luster kommune har sett dagens lys i busslommer og på fergeleier på vei til føden. Silje trodde også en stund at hun kanskje kunne havne i statistikken over ambulansefødende. for å føde Kritisk til kutt Folkebevegelsen for lokalsykehusene er svært kritiske til at myndighetene vil sentralisere fødslene og legge ned fødeavdelinger i distriktene.  Helsetilsynet har skapt inntrykk at av det er farligere å føde på små enheter enn på store sykehus. Men det fins ikke dokumentasjon på dette, det er bare synsing, påpeker talsperson for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge. Hun er selv bosatt i Lærdal, og kjenner en rekke eksempler på at fødestua her har betydd forskjellen på liv og død både for mor og barn. Cirka en gang i året har fødestua i Lærdal reddet liv under fødsler der det har oppstått akutte situasjoner som morkakeløsning eller navlestrengsframfall.  Det er kvaliteten på fødetilbudet som må være avgjørende, ikke hvor mange fødsler de har i året. Derfor må myndighetene se på kvaliteten på det enkelte fødested, ikke legge ned fødselstilbud på grunn av synsing på generelt grunnlag.  Absolutt alle jeg snakker med sier at de helst vil føde i Lærdal. Jeg har også hørt om unge som ikke vil flytte hjem til Indre Sogn og ta over gården hvis fødestua i Lærdal nedlegges.  Det er ikke slik at alle komplikasjoner kan forutsees. Da kan vi ikke være avhengig av å sende fødende av gårde i ambulanse på rasfarlige veier, mener Bente Øien Hauge. 54 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM