Helse og sosial Innhold 8    TEMA: Aktiv i arbeidstida 14    Mange får større stilling i Eidskog 16    Sosial dumping – en trussel mot arbeidslivet 20    PORTRETTET: Riksmeklerinnen 27–46 HELSE OG SOSIAL 48    FOTOREPORTASJEN: Hildur og Haldis på ball 54    Sverigedemokraterna får lite gehør i Riksdagen 62    Gjør seg klar for påskeberedskap FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 44    FOKUS: Når mor ruser seg 46 Seksjonslederen 58 Debatt 60    GJESTESKRIBENT: Hannah Wosene Kvam 64 Oss 66 Kryssord 67    Sudoku og Quiz 69    Tilbakeblikk og Petit 70    ETTER JOBB: Helskrudd feier 72    EN AV OSS: Dirigerer tromsøværinger Omskolering 30 Mange steder blir industriarbeidsplassene færre og færre. På Notodden er flere menn i gang med å ta fagbrev som helsefagarbeidere. 20 Klar for nattevåk Da Kari Gjesteby begynte i sin nye jobb, var målet å unngå alle streiker. Slik gikk det ikke. Fasit etter ett år var 97 meklinger og 14 streiker. Nå er Riksmeklingsmannen klar for nye runder med nattevåk. Veiledning på video 32 Pleierne har stort utbytte av å bli veiledet på video. Sammen med to veiledere drøfter de utfordringer på sykehjemmets demensavdeling. På den måten har de lært en metode for å fange opp og løse problemer. 38 Bedre jobb med mer tid Et nærværsprosjekt i Namsos viser at mer tid til å være sammen med beboerne, gir økt trivsel og redusert fravær. – Det er godt å gå fra jobben med god samvittighet, sier Solveig Mohrsen. Her sammen med beboer Maggie Fossland. 8 Trener i arbeidstida De hopper i sjøen, danser zumba og går polonese midt i arbeidstida. I Fusa har de ansatte fått tenning på trening, og resultatet er bedre helse, trivsel og samhold. Større stillinger 14 Hjelpepleierne Anita Åsberg (t.v.) og Mette Mostu i Eidskog er to av 29 ansatte som nå får større stillinger. Hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren måtte jobbe i nesten tre år før han fikk gjennomslag, men nå skal kommunen og tillitsvalgte samarbeide bedre. Barn av rusmisbrukere 44 Når foreldrene ruser seg, blir barna skadelidende. Fokusforfatteren, som jobber i barnehage, skriver om sin egen erfaring med å vokse opp med en dysfunksjonell mor. 2 > Fagbladet 4/2011 Foto: Thor Nielsen ISSN 0809-9251 Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: Eivind Senneset fbaargang2011 fbseksjonHEL