Siden sist Engasjert ungdom for sjette år på rad For sjette år på rad arrangerer Fagforbundet ungdom en samling i Stavern 17. til 19. juni. Dette er fagbevegelsens største ungdomsarrangement. I år blir kommunevalget til høsten det store temaet på konferansen. Norges fremste valgforsker, Frank Aarebråt fra Universitetet i Bergen, kommer for å sette et skjevt lys på partiene som stiller til valg, og Fagforbundet ungdom håper på mye engasjert diskusjon både under seminarene og etterpå. Meningen med konferansen er at den skal være både en læringsarena og en sosial sammenkomst for alle deltakerne, som er mellom 18 og 30 år. Hele konferansen er full av store og små seminarer med dagsaktuelle temaer, men i tillegg til store og alvorlige problemstillinger, skal det også være plass til underholdning og gøy. Derfor er en av landets beste DJ-er hyret inn for å snurre plater. Rebusløp og quiz VIKTIG: Fagforbundets ungdomskonferanse blir vurdert som viktig, og toppfolk fra fagbevegelsen eller i samfunnslivet for øvrig kommer til Stavern. Men det blir også mye moro. Rettelse I Fagbladet nr. 3 (s 8) skrev vi at Dagny Gjøse er 100 prosent arbeidsufør. Dette stemmer ikke. Hun har nemlig klart å komme tilbake i en 40 prosent stilling. Vi beklager.    Red. er også populære alternativer. Et viktig poeng med konfe- ransen, er å skape gode nettverk mellom unge tillitsvalgte, i tillegg til å gi ny kunnskap og inspira- sjon. Konferansen er gratis. Du betaler kun reiseutgifter. Frist for påmelding 1. mai. Spørsmål kan sendes til ujoli@fagforbundet.no Tekst: OLA HARALD SVENNING Frekkhetens nådegave For kort tid siden demonstrerte en halv million briter mot innstramningene til den konservativ-liberale regjeringen. Offentlige budsjetter kuttes dramatisk og rammer fattige og hjemløse, funksjonshemmede, eldre, barn og unge. Offentlig ansattes lønn og pensjoner skal kuttes. Trolig står flere enn hundretusen i fare for å miste jobbene sine når de konservative skal gjøre opp regningen etter finanskrisen i rekordfart. Det er de som har hatt minst mulighet til å påvirke politikken som nå må betale prisen. Her i landet går konservative krefter bananas etter at enkelte medier avslørte bemanningsbransjens utnytting av arbeidstakere. Etter å ha i hengt tauene de fire første ukene, overrasket over at sannheten om utnyttingen ble presentert i beste sendetid på NRK, er de nå på offensiven og har frekkhet nok til å kreve at arbeidsmiljøloven må endres. Den må bli mer fleksibel, slik at det kan bli lov å holde på slik for eksempel Adecco gjorde. Vi merker oss at de ikke krever høyere lønn, status og grunnbemanning for å sikre kvalitet, og en god og stabil Noen må tenke lengre enn høyresiden om velferd og arbeid.» rekruttering til yrkene i blant annet helse- og omsorgssektoren. Nei, det er doble og tredoble vakter og mer helgejobbing som skal til. Hvis man ikke er enig i dette, er man gammeldags og kjenner ikke den moderne arbeiderens behov, sier blant annet Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Gjennom medvirkning i mange, forsøk med alternative turnusordninger, er Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer i front for å finne løsninger som ivaretar kvalitet, innbyggernes og de ansattes behov. Vår oppgave er selvsagt å fremme arbeidstakernes rettigheter. Vi mener at trivsel og medbestemmelse over egen arbeidsdag er den beste garantien for kvalitet på tjenestene. Vi må lytte til dem som vet hvor skoen trykker og ivareta deres interesser mot arbeidsgivere som ønsker ekstreme arbeidstidsordninger. Noen må tenke lengre enn høyresiden om velferd og arbeid. Fagforbundet fortsetter kampen for et likestilt arbeidsliv og den norske velferdsmodellen. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 4/2011 Foto: Bente Bjercke fbaargang2011 fbseksjonHEL