Midlertidig uføre har også rett til yrkesskadeerstatning > UNGE SKAL AVDEKKE MILJØSYNDERE Prosjektet «Miljøjournalistene» ble lansert i mars. Det er et landsomfattende undervisningsopplegg der elever skal avdekke kritikkverdige miljøforhold i sin egen kommune. > BETALER VASKEHJELPEN SVART Over halvparten av de som har vaskehjelp, betaler svart. Renholdstjenester og snekkerarbeid er tjenestene nordmenn oftest betaler svart. Dette kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Skattedirektoratet. > MANGE LANGTIDSLEDIGE TILBAKE I JOBB En spørreundersøkelse blant dem som var langtidsledige i 2004, viser at nesten halvparten av dem har klart å komme seg tilbake i jobb. > ØKNING I UTBETALINGER ETTER BRANN I fjor ble det utbetalt 4,9 milliarder kroner etter branner i Norge. Det er en økning på åtte prosent fra året før, viser tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon. Hver eneste dag er det mer enn 50 branntilløp i Norge, ifølge statistikken. > STADIG FLERE FAGORGANISERTE For femte året på rad vokste antallet LO-organiserte i fjor. Framgangen var på 5787 medlemmer, og medlemstallet er nå oppe i 871.360. Unio og Akademikerne vokste mer enn LO, men LO er fortsatt større enn alle de andre fagorganisasjonene til sammen. Arbeidstakere med en godkjent yrkesskade har rett til erstatning selv om de har fått tidsbegrenset uførestønad og ikke et endelig vedtak om uførepensjon. Arbeidsretten slår i en fersk dom fast at kommunalt ansatte har rett til yrkesskadeerstatning når de har fått et trygdevedtak som fastsetter graden av uførhet. Det er trygdevedtaket som utløser retten til erstatning, ikke om den ansatte har fått varig uførepensjon, slik forsikringsselskapene og KS hevdet, ifølge Arbeidsretten Stor betydning – Denne dommen vil få stor betydning for mange hundre arbeidstakere i kommunal sektor som fram til nå har fått avslag på sine krav om yrkesskadeerstatning, sier forbundsadvokat MEDHOLD: Anne-Gry Rønning-Aaby og Fagforbundet har fått Arbeidsrettens medhold i at midlertidige uføre etter yrkesskade også har rett til erstatning. Anne-Gry Rønning-Aaby, som prosederte saken sammen med LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. Bestemmelsene om yrkesskadeerstatning reguleres dels i lovverket og dels i tariffavtalen mellom KS og LO Kommune. KS tolket tariffavtalen slik at yrkesskadeerstatning ikke skulle utbetales før det forelå et endelig vedtak om uførepensjon. Medhold Fagforbundet og LO mente en slik tolkning var uriktig, og har fått Arbeidsrettens medhold i dette. Ifølge Arbeidsretten er det ikke adgang til å overprøve Navs vurdering av omfanget av yrkesskaden. Retten mener at denne vurderingen er den samme enten det gjelder midlertidig uførestønad eller endelig uførepensjon. – Et viktig aspekt ved dommen er at den gjør tariffavtalen robust i forhold til framtidige endringer i folketrygden. En eventuell innføring av uførestønad i stedet for uførepensjon vil fortsatt utløse rettigheter etter tariffavtalens bestemmelser, sier Rønning-Aaby. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Etterbetaler 700 overtidstimer Norlandia Care, som driver Madserud sykehjem i Oslo, innrømmer omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, og skal nå etterbetale tre svenske pleiere for 700 overtidstimer. Fagforbundet sykehjemsetatens fagforening i Oslo frykter at dette bare er toppen av isfjellet, og leder Liv Andreassen sier til NRK Østlandssendingen at hun tviler på at bruddene på arbeidsmiljøloven gjelder bare tre svenske pleiere. – Jeg tror dette gjelder mange flere, sier hun. Konsernsjef for Norlandia Care, Hilde Britt Mellbye, avviser ikke direkte at lovbruddene kan gjelde flere pleiere. I en e-post til NRK skriver hun at selskapet betaler overtid i henhold til inngåtte tariffavtaler, men legger til at dette forutsetter at overtid rapporteres korrekt inn i timeregistreringssystemet deres. Dette gjelder også om folk tar vakter på andre avdelinger enn de er ansatt på. Denne svakheten i registrerings- og lønnssystemet skal nå være rettet opp, ifølge Mellbye. Arbeidstilsynet har varslet at sykehjemmet skal granskes i løpet av kort tid, og etter granskingen vil det trolig være klarere om flere ansatte har krav på overtidsbetaling som de til nå ikke har fått.    PF Fagbladet 4/2011 > 7 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonHEL