Portrettet kommer tante Sofie fram. En mekling der partene var slitne og snakket mer enn de lyttet, måtte jeg bli litt tante Sofie for at vi skulle komme videre. Og vi fant en løsning. Jeg har vært leder i mange år, og har trening i å finne løsninger der folk er dypt uenige. Yrkeskarrieren startet Kari Gjesteby allerede i femårsalderen da hun gikk til banken med en rød veske med dagens omsetning fra farens butikk, Gjesteby Manufaktur. Ikke rart drømmen om å bli økonom dukket opp tidlig, selv om forestillingene om hva det gikk ut på var heller vage. Legeyrket virket også forlokkende på småjenta, og Det har vært en viktig bearbeiding å få fram igjen den lille jenta som voksen. Morens sykdom gjorde Kari Gjesteby bråmoden. Hun ville bli stor i en fart, og tvang seg inn i sin tre år eldre søsters klasse på Bjølsen skole. Seks år gammel var det ikke mulig å holde den fremmelige jentungen tilbake lenger. Testen viste at hun var skolemoden og vel så det. Psykologen som testet henne mente at Kari raskt ville kjede seg i en normal klasse, og anbefalte en aktivitet i tillegg. Dermed ble det fiolintimer fra skolestart, og etter hvert spilling i Bjølsen skoles pikeorkester og senere men fant fort ut at det ikke var noe å bygge videre på. Siden den gang har jeg bare spilt på et nachspiel. Det er ikke gått noen stor fiolinist tapt i meg. For å si det sånn: Noen er utøvende og noen er nytende. Jeg er definitivt det siste. Når høysesongen for meklinger innledes i mai, må musikken uansett vike. Det tyngste er å være i beredskap, å kunne bli ringt opp når som helst, sier Kari Gjesteby. Men telefonen på nattbordet er der ikke bare for å hindre at landet bryter ut i ville streiker. Privat er Riksmeklingsmannen i beredskap året rundt. Mor på 92 bor fortsatt hjemme i sin egen leilighet. Hun er mentalt klar, men vi har akkurat diskutert om hun ville hatt det bedre i en omsorgsleilighet. Det er bra å bo hjemme, men mange bor der med stor uro for om de vil få den hjelpen de trenger. I tillegg blir mange eldre ensomme i sitt eget hjem. Jeg er i tvil om eldreomsorgen slik vi har den, er det beste. Da hun tiltrådte som riksmeklingsmann, uttalte Kari Gjesteby i et intervju at hun gjerne ville ha som sitt fotavtrykk at hun hadde unngått alle streiker. Etter første år i embetet er status 97 meklinger og 14 streiker.  Er du fornøyd med det? Jeg hadde jo håpet at det ble færre, men jeg er fornøyd med at de fleste av streikene var korte " og med at vi kunne bidra.  Hva er du mest stolt av å ha fått til i livet? At jeg ikke brydde meg så mye om hva som var standarden for jenter i oppveksten. At jeg torde å bryte ut av det vanlige mønsteret og gjøre det jeg hadde lyst til. her hadde Kari Gjesteby bedre innsikt enn de fleste på sin alder. Jeg kan bli irettesettende, og da kommer tante Sofie fram.ª ungdomsorkester. Det er fantastisk å ha opplevd fellesskapet i et Moren ble akutt syk og innlagt på sykehus i tre måneder da Kari var tre år. Og slik tidens melodi var rundt 1950, mente man det var best om barna ikke besøkte mor på sykehuset. Da mor omsider kom hjem, var hun blitt en annen  hun har sittet i rullestol siden den gang. Som treåring er man utrolig sårbar når det skjer noe så dramatisk. Jeg husker ikke bevisst hvordan dette var, men i voksen alder har jeg gått i analyse der dette ble tatt fram. Der så jeg meg selv som en liten alvorlig pike som gikk og gikk. orkester, og å se hvordan gode og dårlige dirigenter påvirker det. Denne erfaringen har jeg tatt med meg og hatt stor nytte av som leder. Fiolinen ble lagt til side i 18-årsalderen, men musikken er fortsatt en viktig del av Kari Gjestebys liv. Som styremedlem i styret på Norges Musikkhøgskole, er frynsegodet 300 gratiskonserter i året, et tilbud Riksmeklingsmannen gjerne benytter seg av. Fiolinen ble for øvrig hentet fram igjen etter at Gjesteby gikk av som statsråd i 1981. Jeg hadde noen timer med privatlærer, 22 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL