Fagforbundet vil ha bedre oppfølging fra staten og romsligere økonomiske rammer i det kommunale barnevernet.ª Side 46 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Meningsfylt Flere menn med bakgrunn fra industrien i Notodden tar nå fagbrev som helsefagarbeider. Og de stortrives. Side 30 ˇ€‹ Kvalitet krever tid Mer tid kombinert med kompetanseheving betyr mer samvær med beboerne. I Namsos har de skapt en god sirkel med økt nærvær og bedre trivsel. Randi Skage og Solveig Mohrsen har erfart hva det betyr for trivselen. Side 38 ˇ€‹Vimålære å se tegnene Mange barn av rusmisbrukere lider i stillhet. Vi som jobber i barnehage og helsevesen må bli flinkere til å se etter tegn og ikke være redde for å reagere, skriver fokusforfatteren. Side 44 Teori og praksis møtes i veiledning De to veilederne ser på de sju pleierne ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, lytter og stiller spørsmål via en skjerm. Slik opplever de å komme inn på avdelingen og nær pasientene. Og pleierne får bekreftet at de er på rett vei. Side 32 Fagbladet 4/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonHEL