REKRUTTERER: Bjørn Thomas Andersen vil gjerne at flere velger helsearbeiderfaget. STOLTE OG GLADE:  Det er godt å se så mange stolte og glade helsearbeidere. Og det er godt for demensrammede å være omgitt av folk som er opptatt av gylne øyeblikk, sier Solfrid Rosenvold Lyngroth. de friske delene av hjernen. Dermed får personer med demens hjelp til å hente fram minner fra eget liv.  Miljøbehandling kan brukes i hverdagen, ikke bare hvis vi får tid til det, understreker Lyngroth. Det er mulig fordi miljøbehandling ikke nødvendigvis er tidkrevende, men tvert imot kan lette arbeidet fordi samarbeidet mellom pasient og hjelper fungerer bedre. God pleiekultur Ingunn Moser, rektor ved Diakonhjemmets høgskole, var invitert til filmpremieren for å sette demensomsorgen inn i en større sammenheng. Hun syns det var godt å se hvor fint livet kan være tross demens.  Og det er godt å se helse- personell som bidrar til å skape gylne øyeblikk. Den individuelle driven er viktig. Men ansvaret for å drive miljøbehandling kan ikke ligge hos den enkelte, mener hun. Moser understreker ledelsens ansvar for å skape en god kultur med rom for å snakke om problemer, innføre nye metoder og finne gode løsninger. Foreløpig stans Filmen vil i første omgang bli vist i tilknytning til Gerias undervisning. Da filmen ble vist i Oslo i midten av mars, hadde Geria ennå ikke fått tillatelse til å distribuere den. Men de arbeider med å skaffe distribusjonstillatelse. Du finner oppdatert informasjon på www.geria.no. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri, som har laget filmen i samarbeid med UniFrame. Prosjektleder har vært musikkterapeut Frode Aas Kristiansen. I filmen sies det at miljøbehandling kan åpne veien inn til Møtte engasjert ungdom Seks ungdommer i Vestfold har besøkt ungdoms- og videregående skoler for å friste flere til helsesektoren. Bjørn Thomas Andersen) fra Sandefjord har 11 år bak seg som hjelpepleier i hjemmesykepleien og på sykehjem. Han brukte 15 20 dager på Helsedirektoratets rekrutteringskampanje fram til søknadsfristen gikk ut 1. mars. " Vi ble tatt godt imot, og elevene var virkelig interessert. Men dessverre er det ikke så mange som er innstilt på å bli helsefagarbeider, sier Andersen. Han tror en viktig grunn er at det er svært vanskelig å få en læreplass i Sandefjord. Kommunen har hele 40.000 innbyggere, men bare 16 læreplasser. " Dessuten har yrket lav status, og de unge vet at det er vanskelig å få hel, fast stilling, sier Bjørn Thomas Andersen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 4/2011 > 29 Foto: Kurt Andre Høyessen fbaargang2011 fbseksjonHEL