Tekst: LINN STALSBERG Foto: MIGUEL LORNE Over hele Norge legges industrien ned, og mange menn må finne nye arbeidsplasser. For noen betyr det å utdanne seg til en helt ny profesjon. På Notodden tar noen av dem fagbrev for å bli helsefagarbeidere. Fra maskiner Det er kanskje ikke helt tilfeldig at Notodden ressurssenter er plassert i bygningen der det fremdeles står Tinfos på veggen utenfor med store bokstaver. Det er 101 år siden jern- verket ble etablert på Notodden, og med det kom mange industriarbeidsplasser til byen. Men nå er mange av dem borte, altså arbeidsplassene. Notoddens menn er her fremdeles, men må finne på nye ting nå som industrien stadig vekk blir mindre. Kanskje betyr det en sjanse til å prøve seg på en helt annen profesjon? Det er her Notodden Ressurssenter kommer inn i bildet: Hos dem kan voksne få tilbud om nettbasert undervisning som leder fram til nye fagbrev, som for eksempel til helsefagarbeider.  Mange av dem som tvinges ut av industrien, må ut på landeveien og bli pendlere, for eksempel til Kongsberg. Andre velger å omskolere seg, noen av dem igjen innenfor omsorg, forteller Eli Storeng, fagansvarlig for helse- og sosialfag ved ressurssenteret. Håper fagbrev gir fast jobb Jeg var allerede lei av å krangle med maskinene åtte timer om dagen da nedbemanningen rammet meg, forteller Morten Guttormsen, som inntil i fjor var prosessoperatør i aluminiumsbedriften Becromal. Da la bedriften ned på Notodden. Guttormsen gikk rett inn i en sommerjobb som personlig assistent i en omsorgsbolig for mennesker med psykisk utviklingshemning. Der er han fremdeles, og nå vil han ha fagbrev som helsefagsarbeider. Det er nokså greit å få vikariater i omsorgsbransjen, men jeg håper fagbrevet kan gi meg fast jobb, sier POSTIV OVERRASKELSE: Eli Storeng er helsefaglig ansvarlig ved Notodden Ressurssenter og skulle ønske at enda flere menn søkte seg til dem for å få fagbrev innenfor omsorgssektoren. For mange er det nemlig en positiv overraskelse å bytte ut maskiner med mennesker, forteller hun. Guttormsen, som har samme erfaring som mange kvinner i samme bransje: Det fins mange små stillingsbrøker, men få fulltidsjobber. Men like viktig er kunnskapen vi får gjennom studiet, som vi bruker i det daglige arbeidet. Kommunikasjonen blir bedre mellom oss kolleger når alle vet hva vi til enhver tid snakker om, sier han. Menn bør se mulighetene  Er det mange menn som velger omsorgsbransjen når industrien stenger dørene? Det kunne godt være flere. I industrien savnet vi alltid jenter, nå er det omvendt, ler Guttormsen, som syns det er synd ikke flere menn ser muligheten til å få nytt fagbrev i en ny bransje.  Kan det ha noe med lønna å gjøre? Kanskje. Jeg har gått kraftig ned i lønn etter at jeg skiftet yrke. Dette er jo riv ruskende galskap. Endelig gjør jeg noe som er virkelig samfunnsnyttig og fornuftig, og så er lønna såpass mye lavere, sier Guttormsen. Han får støtte fra sin medelev Tom Finnebråten, tidligere prosessfagmekaniker, som også ønsker helsefaglig fagbrev. Eller medelev og medelev. Studiet mot fagbrevet gjøres via internettstudier hjemmefra, ved siden av jobben. Noen ganger i løpet av året møtes gruppa til samlinger  Hva har endret seg for dere personlig etter at dere byttet profesjon? Det er jo snakk om to helt forskjellige hverdager; det er som natt og dag. Jeg syns dagene nå er bedre og mer innholdsrike, og jeg stortrives. Jeg var mer sliten på alle måter etter en dag i industrien enn jeg er nå, sier Morten Guttormsen. 30 > Fagbladet 4/2011 til mennesker fbaargang2011 fbseksjonHEL