Et tilbud til voksne En helsefagarbeider er det som tidligere het hjelpepleier. Fagbrevet er et tilbud til voksne, både til dem som har og ikke har praksis fra og jobb i helsesektoren. Den yngre garde kan ta dette fagbrevet via videregående skole. Studentene kan kontakte meg både på e-post og chat, sier Eli Storeng, og påpeker at studiet krever en god porsjon selvstendighet. Men, legger hun til, fordi undervisningen foregår via nettet, gir dette mange i utkantstrøk et enestående TIDLIGERE INDUSTRIARBEIDERE: Morten Guttormsen (til høyre) og Tom Finnebråten er begge tidligere industriarbeidere som utdanner seg til helsefagarbeidere ved Notodden Ressurssenter. MINDRE SLITSOMT: Det er mindre slit å være omsorgsarbeider enn å jobbe i industrien. Der jeg jobbet tidligere, kunne det bli over 40 grader varmt, og det var fysisk krevende, sier Morten Guttormsen som tar fagbrev som helsefagarbeider via undervisning på nettet. verktøy for å kunne ta fagbrev, samtidig som de kan være i jobb. Storeng forklarer at utdanningen er gratis, og at ressurssenteret støttes økonomisk fra fylkeskommunen. Studentene følger normal læreplan i samsvar med kompetansemålene der. Hos oss får studentene teorien til fagbrevet, som kreves av fagopplæringskontoret, før de melder seg opp til fagprøven. Deretter må de søke Statens autorisasjonskontor om autorisasjon som helsefagarbeider, som er en vernet tittel ikke hvem som helst kan bruke, forklarer Storeng. Ønsker flere menn Eli Storeng sier at antall menn som vil bli helsefagarbeidere har vært noenlunde stabilt de siste årene, men at de absolutt ønsker seg flere. Vi kunne selvsagt vært flinkere og drevet mer markedsføring mot menn, innrømmer Storeng.  Hvorfor er det viktig med menn i omsorgsbransjen? Menn gir faget andre innfallsvinkler, vi får andre debatter og andre løsninger på problemstillinger. I tillegg er de selvsagt fysisk sterkere, mener Storeng. Notodden, og kommunens menn og kvinner, er nødt til å omstille seg i takt med utviklingen sier hun, og legger til at kommunen selv godt kunne hatt større fokus på kompetanseheving. Storeng vil gjerne ha et tettere samarbeid mellom ressurssenter og kommune. Helsepolitisk får vi stadig vekk signaler om at vi må ha flere hender inn i omsorgssektoren, og voksenopplæring er helt nødvendig for å kunne imøtekomme dette kravet. Her på Notodden Ressurssenter har vi plass til flere, og særlig ønsker vi menn velkomne, sier Eli Storeng. Fagbladet 4/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonHEL