Møtes på skjermen Et veiledningsteam i Oppland sparer verdifull tid ved å møte pleierne på video. Og pleierne syns kommunikasjonen fungerer like godt som om De sju pleierne ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter sitter i hestesko med blikket rettet mot veilederne på den store skjermen. Pleierne har nettopp presentert hver sin utfordring; et problem, et dilemma eller en erfaring de har gjort den siste måneden. Koordinator Trude Lyngstad og resten av gruppa prøver å utkrystallisere en problemstilling som de kan ha størst mulig utbytte av å bli veiledet på. Etter en kort diskusjon kan de samles om et felles tema, og presentere det for veiledningsteamet på storskjermen. Foran en tilsvarende skjerm noen mil unna sitter veiledningsteamet, psykiater dr.med. Oskar Sommer og vernepleier Ingeborg G. Klundby. – Det er unødvendig å bruke fem kvarter hver vei for å komme hit når vi har denne teknikken, mener Sommer. Samhandling Oskar Sommer, spesialist i alderspsykiatri og overlege på avdeling for alderspsykiatri ved Reinsvoll psykiatriske sykehus, Sykehuset Innlandet, har i mange år veiledet personalet ved flere sykehjem i Oppland. Han har også studert hvordan de har overvunnet lange avstander ved bruk av ny teknikk andre steder som i Canada, Australia og Skottland, og har inngått et samarbeid med det nasjonale kompetansesenteret for samhandling og telemedisin i Tromsø. Resultatet så langt er pilotprosjektet Tesam, veiledning via videooverføringer mellom Reinsvoll og Jevnaker. – Det skjer mye i kommunene nå. Vi må klare oss med veilederne var fysisk til stede. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT mindre penger, og vi må samarbeide på nye måter, sier psykiateren. Han tror det er mye å spare på å spre denne veiledningsformen til resten av fylket. Selv om utgangspunktet for pilotprosjektet var nødvendigheten av å spare på utgiftene, mener han at veiledningen ikke er blitt dårligere for gruppa ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, (Jors). – Vi prøver å være innovative for å kunne tilby våre tjenester innenfor alderspsykiatri til flere. Hovedmålet er å bedre situasjonen for pasientene, sier han. Ny giv på jobb Målet med veiledningen står krystallklart også for pleierne ved Jors. De sju, som alle er primærkontakt for hver sin pasient ved demensavdelingen, blir veiledet etter en metode som i hovedtrekk går ut på å registrere fakta i problematiske situasjoner, se på sine egne tolkninger og kjenne på egne følelser. Det gir bakgrunn for å utlede etiske og juridiske dilemmaer og deretter finne fram til hensiktsmessige tiltak. I veiledningsgruppa deltar hjelpepleiere, sykepleiere, en sykepleierstudent og en omsorgsarbeider med etterutdanning i psykiatri. De ble invitert til å delta blant annet fordi de alle har stor stillingsprosent. – Det første jeg tenkte da jeg ble spurt om å være med, var «Å, nei, enda mer å gjøre», forteller Karianne Sten Karlsrud. – Jeg hadde egentlig ikke så store forventninger til veiledningsprosjektet. Men nå er jeg kjempeglad for å være med. Jeg har lært utrolig mye og har fått en helt ny 32 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL