PÅ SKJERMEN: Liv Kathrine A. Oppsahl, Marit Faafeng, Rigmor Johansen, Karianne Sten Karlsrud, Wenche Simensen, Trude Lyngstad og Mette Solvik møter Oskar Sommer og Ingeborg G. Klundby hver tredje uke. TESAM Pilotprosjekt med metodeveiledning på video ledet av psykiater Oskar Sommer. Teknikken har vært under utprøving mellom veiledningsteam på Reinsvoll og veiledningsgruppe på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Pleierne har fått veiledning hver tredje uke siden oktober. Pilotprosjektet går fram til sommeren. Deretter skal veiledningsgruppa lære opp resten av personalet i metoden. Veiledningsteamet håper resultatene blir så gode at teknikken og metoden kan overføres til de andre sykehjemmene i Oppland. > Fagbladet 4/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonHEL