Kurs Folkeuniversitetets Helsefagskole Bli spesialist på ditt felt! Med videreutdanning i helsefag får du spisskompetanse som er sterkt etterspurt i helse- og sosialsektoren. • Eldreomsorg • Psykisk helsearbeid • Kreftomsorg og lindrende pleie Utdanningene går på deltid. • Rehabilitering • Barsel- og barnepleie • Oppvekstfag Se våre nettsider for mer informasjon om tilbud, sted, oppstart og tilskuddsbaserte utdanninger www.folkeuniversitetet.no Gratis fagskoleutdanning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere Bli etterspurt av helsevesenet. Øk din kompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider med en gratis fagskoleutdanning innen: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering www.nks.no/helse Søknadsfrist: 1. oktober Fagbladet 4/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonHEL