Økonomi for helseledere Første kull er i full sving med studiet Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. " Dette er et unikt studium som vi selv har fått være med og utforme, sier Sissel M. Skoghaug som deltar på studiet ved Høgskolen i Hedmark. Hun er nå tillitsvalgt på heltid, og har tidligere arbeidet som enhetsleder på et sykehjem i Tromsø. Pilotkull Studiet er et samarbeid mellom Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark, og gir 15 studiepoeng. Målgruppa er helsepersonell som er ledere eller som kan tenke seg en lederstilling i pleie- og omsorgssektoren. Dette første pilotkullet er særlig myntet på sykepleiere med lederfunksjoner, men også to admini- Dette er et unikt studium som vi selv har fått være med og utforme.ª Sissel M. Skoghaug strativt ansatte på sykehjem er med i første runde. Studiet skal evalueres etter avsluttende samling i august. Flere yrkesgrupper " Vi håper å få til flere kull med bredere deltakelse fra flere grupper av helsefaglig ansatte, sier Skoghaug. " Hva gir studiet deg? " Vi får mulighet til å forstå forskjellen i budsjett og regnskapsføring mellom offentlig og privat sektor. Uansett hva jeg skal jobbe med i framtida, så vil det å forstå TAR INITIATIV: Fagforbundets Sissel M. Skoghaug og Arnfinn Ihle ivrer for økonomistudiet i et samarbeid mellom Seksjon helse og sosial og Seksjon kontor og administrasjon. økonomi være en fordel. Som leder er det helt avgjørende. Du blir bedre i stand til å forstå hvilket ansvar du har tatt på deg, og hvilke strenge lovregler som gjelder. Det er en aha-opplevelse. å ha en grunnleggende forståelse gir større trygghet i jobben, mener Skoghaug. " Det hadde vært en kjempefordel om vi som hovedtillitsvalgte hadde fått et slikt kurs. En stor del av jobben handler om økonomi. Jeg merker at dette er et felt jeg har lyst til å lære mer om. Tør å bli leder Fagforbundets prosjektleder for verving av ledere, Arnfinn Ihle, framhever at økonomistudiet for helseansatte kan gi et kompetanseløft og det puffet noen trenger for å tørre å søke på en lederstilling. " Mange har god faglig ballast i utøvelsen av yrket sitt, men mangler formell utdanning i budsjett og regnskap. Det kan de få her, sier han. Ihle legger til at Fagforbundet i framtida ser for seg å utvide det faglige opplegget også for andre yrkesgrupper og skape en link til studium som gir kompetanse i personalledelse. " Det er en stor overgang å bli sjef for dem du har vært kollega med. Da er det godt å ha kunnskap i personalledelse, understreker Arnfinn Ihle. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE BYGG VIDERE På DET DU HAR... FAGSKOLEUTDANNING INNEN HELSEFAG 1+%21%33%3(:6%1%43$"..).'&/1$%'-%$61+%2&"'&1"5)$%1%'7%.$% 2+/,%%,,%1,".'1%,%5".301"+2)2     
  %,3)$2/00,%'')..%.(%,2%&"'/5%1    71%.$"'/'%.+5%,$014+% 826+)2+(%,2%"1#%)$ 8,$1).'/'"+3)5/-2/1' 8%,2%"$-).)231"2*/. 8"12%,/'#"1.%0,%)% 81%&3/-2/1'/',).$1%.$%0,%)% 8%),%$.).' "+/.3"+3-%$2+/,%.&/1.91-%1%/00,62.).'%1/'2:+."$22+*%-"     
 
 ),#4$)'".'2%33%2.713),231%++%,)'".3",,2:+%1%  
 
 /1'%.("4'%. %,,%1073%,%&/.  
   ,,%0,".%1%12:+3'/$+*%.3/'$%1%33%1#%1%33)'%3,7. /'23)0%.$)7.%+"22%. Fagbladet 4/2011 > 37 fbaargang2011 fbseksjonHEL