38 > Fagbladet 4/2011 De fikk gi det LILLE EKSTRA Med økt grunnbemanning fikk pleierne mulighet til å gi litt ekstra, og de ble mer fornøyd med egen innsats. Hverdagen ble bedre, og flere fikk økt stillingsprosent. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN Den største fordelen med økt grunnbemanning er at pleierne får tid til å gjøre en bedre jobb. Det har de erfart på Otterøya bo- og servicesenter i Namsos. Fra februar 2009 og ut 2010 var de fem på dagvakt i stedet for fire. – Vi ble mer tilfreds med den jobben vi gjorde, forteller Solveig Mohrsen, hjelpepleier og tillitsvalgt på bo- og servicesenteret. Hun legger til at økt grunnbemanning også førte til større stillingsprosent for mange pleiere. – Større stilling betyr mye for eierforholdet og ansvarsfølelsen i forhold til arbeidsplassen. Bare være der Sykepleier og avdelingsleder Hanne Fossland så at ansatte var mer tilfreds med egen innsats. Og hun mener at de 13 beboerne hadde det bedre. – Beboerne fikk det lille ekstra. Pleierne brukte litt mer tid i stell, de kunne sette seg ned og prate litt mer, og de hadde bedre tid til blant annet å følge beboerne på do, sier hun. Som eksempel på hvordan pleierne utnyttet tida, nevner hun at beboerne fikk mulighet til å gjøre mer selv. På kort sikt er det tid å spare på å hjelpe til når pasienten skal kneppe jakka med stive og skjelvende fingre. – Men å være der uten å gripe inn mens be- boeren selv kler på seg, betyr økt brukermedvirkning. Det er godt habiliteringsarbeid, sier Fossland. Mer tid Før de ansatte ved Otterøya gikk inn i prosjekt Nærvær, spurte de seg selv: Hva skal til for at jeg kommer på jobb? Svaret var: Mer tid for å gjøre en bedre jobb. Dermed søkte de om, og fikk, en ekstra stilling. Hanne Foss understreker at beboerne alltid har trivdes godt på Otterøya. Om de syns de har hatt det enda bedre i prosjektperioden, har hun ingen dokumentasjon på. Mindre enn to år er for kort tid, og variasjoner kan skyldes tilfeldigheter. – Men vi føler likevel at det var bedre for beboerne da vi var fem på dagtid, sier hun. Hun kan ikke si sikkert at det skyldes en ekstra stilling, men har registrert flere vandrere etter at prosjektet ble avsluttet. – Det kan også ha sammenheng med at vi hadde fire veldig syke beboere. Da de falt fra i løpet av fjoråret, fikk vi inn beboere som er i bedre fysisk form, forteller hun. Mindre fravær Fraværet ved Otterøya har variert mellom 12 og 18 prosent de siste årene. I fjor var det på 12 prosent. Avdelingslederen understreker at registrering av > fbaargang2011 fbseksjonHEL