LÆRT MYE: – Vi har hatt ukentlig undervisning og felles refleksjon. Alt vi har lært, ligger der, sier Hanne Fossland (t.h.). Her sammen med (f.v.) Torunn Pedersen, Karin Sinnes og Solveig Mohrsen. Økonomi var ikke tema Sluttrapporten for nærværsprosjektet viser at de tre virksomhetene, et bo- og servicesenter, en sykehjemsavdeling og en barnehage, har nådd målet om 30 prosent nedgang i sykefraværet. Medarbeiderundersøkelser på de tre arbeidsplassene viser at de ansatte syns at hverdagen har vært mindre hektisk og mindre fysisk og psykisk tung. Dessuten har de ansatte hatt en større faglig egenutvikling enn vanlig. Fylkesmannen i NordTrøndelag, KLP og Fagforbundet bidro med til sammen 1,1 millioner kroner. Evalueringsrapporten sier ingenting om hva som er spart ved lavere sykefravær. Prosjektleder Anita Iversen sier at det ikke har vært et tema. nærværmåpågåimerenntoårforåseomøkt bemanning har noen innvirkning. – En bedre hverdag gir utslag over tid. Vi får ikke fram langtidseffektene i løpet av to år, sier hun. De fleste pleierne på Otterøya har passert 50, de har en rekke yrkesår bak seg, og mange sliter med slitasje på muskler og ledd. Solveig Mohrsen og Hanne Fossland er enige om at prosjektperioden var svært god for ansatte med kroniske lidelser. –Desomharvondti ledd, kom på jobb selv om formen ikke var helt topp. Vi avlastet hverandre, og de som hadde smerter, slapp å ta de tyngste takene, sier Mohrsen. Økt kompetanse Målet med prosjektet var, i tillegg til økt nærvær, bedre hverdag for beboerne og økt kompetanse blant de ansatte. Alle, uansett faglig bakgrunn, fikk mulighet til å være med i studiegrupper. Mange har vært gjennom Demensomsorgens ABC. De aller fleste har også vært med i ei studie- gruppe med utgangspunkt i KS’ e-læringsprogram for å heve den etiske kompetansen. Alle gikk igjennom pensum på egen hånd før de møttes til refleksjon i grupper. Veien videre Prosjektet er avsluttet, og rapporten er nettopp ferdig. På Otterøya håper de at den kan overbevise politikerne om at økt «Nærværsprosjektet har gitt oss erfaring med hvordan økt grunnbemanning og seks timers arbeidsdag blant annet har ført til redusert sykefravær, og hvordan ansatte opplever av et godt arbeidsmiljø.» grunnbemanning trengs. – Ansatte har følt seg sett. Noen har tatt dem på alvor og investert i dem. De har vært verdifulle, sier Hanne Fossland. Avdelingslederen    sier hun er spent på framtida. Hun er så pass offensiv at hun har bestilt materiell til fortsatt kompetanseheving, selv om hun ser at det blir Fra Evalueringsrapporten vanskeligere å få tid til studiegrupper og undervisning nå. – Men vi skal få det til selv om det vil hope seg opp med avspasering, sier hun. – Og det vi har gjort hittil, er uansett verdifullt. Vi har hatt mange gode diskusjoner, og det vi har gjort og lært, ligger jo der, sier hun. 40 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL