Seksjonsleder Fagbrev som portør Landets 800 portører er kommet et langt skritt videre på veien til eget fagbrev. Faglig råd for helse- og sosialfag har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal utrede kompetansemålene til et eget Vg3 som bygger på Vg2 helsearbeiderfag. Målet er å legge fram et utkast til læreplan i løpet av våren. Lasse Haugland fra Fagforbundet er leder for gruppa. – Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver. Dette stiller større krav til både kompetanse og egnethet, sier Haugland som er arbeidsleder for portørene ved Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. En utdanning som ender opp med fagbrev, vil ifølge bidra til kvalitetssikring av portørenes kompetanse og styrke tilliten til yrkesgruppa og helsetjenesten.    KES Flere unge og voksne helsefagarbeidere Mens Hele Norges helsefagarbeider først og fremst retter seg mot voksne, er SHS engasjert i flere kampanjer for også å få ungdom til å velge helsefag. Seksjonen samarbeider med Bli helsefagarbeider og Helsearbeiderfaget i yrkeskonkurranser som blant annet bidrar til Yrkes-NM i helsefag. Det framtidige behovet er ventet å bli 4500 nye helsefagarbeidere i året. Nå blir det årlig utdannet om lag 2400. Og tallet kan bli lavere. – Fagforbundet har derfor valgt å spille en aktiv rolle i forhold til samarbeidspartnere, helse- og utdanningsmyndigheter for å finne fram til effektive rekrutteringstiltak, sier seksjonsleder Kjellfrid Blakstad.    KES Jakten på helsefagarbeidere fortsetter Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) fortsetter jakten på Hele Norges helsefagarbeider. Prosjektmedarbeider Marte Saugestad sier de er godt i gang med nettside og ei side på Facebook. – Vi ser heldigvis at mange går inn på sida vår, og noen sender også inn forslag på kandidater, forteller hun. Saugestad håper flest mulig vil bli med og nominere gode kandidater. – Det enkleste er å gå inn på helenorgeshelsefagarbeider.no og fylle ut nominasjonsskjemaet, sier hun. Nominasjonsskjemaer vil ogsåbli hengt opp på arbeidsplassene. Hele Norges helsefagarbeider var tema på alle fylkeskonferansene nylig. Saugestad er glad for at de aller fleste syns kampanjen er et flott tiltak for å sette fokus på alle de flotte helsefagarbeiderne som fins og for å øke rekrutteringa til yrket. Styret i SHS vil bruke noen ressurser til å løfte yrkesgruppa. – Det gjenspeiler seg i premiene som vil gå til fylkesvinnernes arbeidsplasser i form av et felles faglig tilbud, sier Kjellfrid Blakstad, leder i SHS. Hovedpremien til Hele Norges helsefagarbeider, blir først avklart når vedkommende er kåret. – Vi må være åpne for individuelle interesser og behov. Derfor kan vi ikke binde oss opp til et bestemt opplegg før vinneren er kåret, sier seksjonslederen.    KES Styrk det offentlige barnevernet Stadig flere innser at eldreomsorgen ikke skal ut på anbud. Det er bra. Men det kan da ikke være noe bedre at barnevernsbarn er ute på anbud? Hvem er da brukeren? Er det barnet selv? Et eksempel på hvor ille det kan gå, er Aleris Ungplan AS, datterselskap av Aleris AS, som eies av Investor. Investor er et av den svenske finansfamilien Wallenberg sine selskaper. I 2009 overførte Aleris Ungplan AS 44 millioner kroner til morselskapet. Det er 44 millioner som burde gått til barnevernsbarna, og ikke til privat profitt. Det som trengs er en styrking av det offentlige barnevernet. Rambøll har gjennomført en brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barnevernstiltak, på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Fagforbundet vil ha bedre oppfølging fra staten og romsligere økonomiske rammer i det kommunale barnevernet. Svarprosenten blant de spurte var på 38 prosent. Undersøkelsen viser høy tilfredshet blant barn og unge som bor i statlige fosterhjem. Statlige fosterhjem skårer blant annet høyest på påstandene «Alt i alt har jeg det bra her jeg bor nå» og «Jeg føler meg trygg her». Tilfredsheten med det kommunale barnevernet er lavere. Fagforbundet vil ha bedre oppfølging fra staten og romsligere økonomiske rammer i det kommunale barnevernet. Det må dessuten bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom statlige og kommunale fosterhjem. I Rambølls undersøkelse svarer så mange som 40 prosent av barna at de opplever at de ansatte i institusjonene ikke har nok tid til dem. Like mange bekrefter at de ikke får være med på å bestemme viktige ting som handler om dem selv. Det er helt åpenbart at det må bli tatt tak i dette. Derfor er det viktig at barna i større grad enn nå blir involvert i utviklingen av barnevernet. KJELLFRID T. BLAKSTAD 46 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL