m Debatt POLITIKK Honnør til Davidsen Jeg fikk så lyst til å skrive etter å ha sett tv-programmet «Debatten» på NRK om brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med Adecco-saken. Jeg skal ikke debattere videre dette temaet, men rett og slett fortelle at jeg er stolt av at forbundsleder Jan Davidsen og Ap-politiker Martin Kolberg i nevnte program satte de rette ord på problemstillinger som dukket opp underveis. Er det mulig å gi disse to en spesiell honnør? De to klarte å parere de høyrevridde profittjegerne med sine veloverveide og kloke innlegg. Det var hos disse at kunnskapen satt inne om hvorfor ansattes rettigheter skal håndheves for å oppnå trygge arbeidsvilkår. Uten slik trygghet, kan ikke kvalitet på tjenester i helsesektoren eller andre områder nås. Kan Fagbladet gi disse karene en honnør? De som står fremst på barrikadene, trenger også ros! Brit Welo, pensjonistmedlem INTEGRERING Klesdrakt som makt Jeg husker fra min barndom at kvinner bestandig hadde tørkle eller hatt når de gikk ut. De hadde dette innarbeidet i å være «ordentlig kledd», uten å vite at dette var kulturelle rester av å dekke til håret. Disse samme undertrykkingsmetodene ser vi hos dem som skal dekke seg til helt – enten det bare er et tørkle eller et telt de ikler seg. Det handler om et gammeldags kulturuttrykk som ikke hører hjemme i Norge i dag. Krigen mot kvinner henger hel eller halvdekkende klesplagg som skjuler håret eller kroppen. Det er ikke noe nordkvinner gjør i dag unntatt når det er isende kaldt. Uniformering i gruppe- ringer gir seg for øvrig så mange slags uttrykk. Noen unge jenter ser ut til å mene at det å kle av seg mest mulig er viktig. Pornofiseringen er like kvinnefiendtlig. Jeg er helt enig med frustrert LO- og Ap-medlem i det hun skriver i Fagbladet nr. 2. Når krisesentrene melder at innvandrerkvinner er i flertall, sier det vel sitt om kampen som foregår i mange hjem. ORGANISASJON Høyere lønn takket være Fagbladet Jeg har noe på hjertet som jeg håper dere kan ta inn i Fagbladet som kommer trofast til meg. Jeg var med i styret i Fagforbundet Sør-Odal, og selv om jeg nok ikke gjorde noe ut av den jobben, fikk jeg være med på tur til St. Petersburg. Det ble et uforglemmelig besøk på et barnehjem som Fagforbundet i Oppland og Hedmark støtter økonomisk og med alle slags ting som trengs. Jeg har et album fullt av foto fra turen, og det var hyggelig å bli kjent med andre som er med i forbundet. o Jeg har fått svært god hjelp fra dere. Jeg ble utdannet barnepleier i 1958–59, og har jobbet i barnehage i mange år. I Fagbladet leste jeg om noen andre som var i samme situasjon som meg, og de fikk lønn som barne- og ungdomsarbeider. Jeg klippet ut artikkelen og skrev til styret i barnehagen. Jeg fikk lønnsforhøyelse takket være denne artikkelen!    Berit Så våg å støtte kvinnene i denne kampen de har på hjemmebane! Det gjør vi ikke ved å mene at tildekking er frigjørende. ARBEIDSVILKÅR Sosial snikdumping Det er stort fokus på kollektivtransport for tida. Spørsmålet som må stilles først er: hvorfor? Alle kan være enig om det ikke er pga. fornøyde kunder. Hvorfor er de ikke fornøyde? Til det er det bare å si at hyppighet, punktlighet, service og komfort Brit Lien sammen med bortgifting av barn, omskjæring og forbud mot abort. Om det er fanatiske jøder med krøller ved ørene og en stupid hatt som nekter kvinnen å sitte foran i bussen i Jerusalem, kristne eller muslimer, finner vi den samme reaksjonære kvinneundertrykkingen. Den gir seg uttrykk på samme måte, og konsekvensene for kvinner som nekter å etterleve disse fascistreglene, er at de blir utsatt for vold. Jehovas vitner og Smiths venner bruker den samme oppskriften. Paven regnes vel som en del av kristenheten, men hører hjemme i fortiden med sin holdning til abort og prevensjon. Hva annet er dette enn kontroll av kvinner? Den eneste metoden for å bli kvitt dette, er å presisere at i Norge bestemmer vi selv hva vi vil ha på oss. Ingen andre enn kvinnen selv bestemmer om de skal ha PENSJON Rettferdig pensjonsordning Jeg lurer på hvorfor Fagforbundet har gjort det umulig for oss som jobber i stat og kommune å kunne jobbe ekstra i tilegg til pensjon. Jeg er født i 1946, og jeg jobber 60 prosent stilling og tar ut 40 prosent KLP. Jeg har jobbet i 34 år i 100 stilling, men nå er min mulighet til å jobbe litt ekstra hvis det er sykdom på mitt arbeidssted, umulig. Hvis jeg hadde tatt ut full AFP, ville jeg bare kunnet tjene 15.000 kroner i året i tilegg. Hadde jeg jobbet i privat sektor, ville jeg derimot kunne tjent så mye jeg ville i tilegg til min pensjon i folketrygden. Snakk om å gjøre det vanskelig. Har dere sovet i timen? Dette tjener jo ikke oss medlemmer. Hvis det gjelder solidaritet, hvem er den i så fall rettet mot i slike tilfeller? Hva mener andre medlemmer i Fagforbundet om dette?    Anne M. Ramstad 58 > Fagbladet 4/2011 I l l s u a o o c . u r o c : n s j t l o r x b fbaargang2011 fbseksjonHEL