Kirke, kultur og oppvekst Innhold 8    TEMA: Aktiv i arbeidstida 14    Mange får større stilling i Eidskog 16    Sosial dumping – en trussel mot arbeidslivet 20    PORTRETTET: Riksmeklerinnen 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44    FOTOREPORTASJEN: Hildur og Haldis på ball 50    Sverigedemokraterna får lite gehør i Riksdagen 58    Gjør seg klar for påskeberedskap FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Privat barnehagedrift – lønnsomt? 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56    GJESTESKRIBENT: Hannah Wosene Kvam 60 Oss 62 Kryssord 63    Sudoku og Quiz 65    Tilbakeblikk og Petit 66    ETTER JOBB: Helskrudd feier 68    EN AV OSS: Dirigerer tromsøværinger 28 Den store barnehagedagen Å åpne barnehagene mot omverdenen er en viktig strategi for å heve statusen til yrkesgruppene som jobber der. Den årlige barnehagedagen bidrar til dette. 20 Klar for nattevåk Da Kari Gjesteby begynte i sin nye jobb, var målet å unngå alle streiker. Slik gikk det ikke. Fasit etter ett år var 97 meklinger og 14 streiker. Nå er Riksmeklingsmannen klar for nye runder med nattevåk. 30 Mestrer skolen bedre Åsheim skole i Heimdal gir elever som ikke finner seg til rette, en egen mestringsarena. Guttene lærer å løse konflikter på en bedre måte enn tidligere, og synet på skolen blir positivt. 8 Trener i arbeidstida De hopper i sjøen, danser zumba og går polonese midt i arbeidstida. I Fusa har de ansatte fått tenning på trening, og resultatet er bedre helse, trivsel og samhold. Spirer og gror 33 Verdien av skolehager er unik, mener de som jobber med det. På nettet fins egne skolehagesider. Det er også mulig å gå på kompostkurs, og firmaer tilbyr startpakker med frø. Mye å tjene på barnehagedrift 36 Kommersielle eiere har overtatt for ideelle aktører og foreldredrift i barnehagesektoren. For en barnehage med 50 plasser, er verdiøkningen over en tiårsperiode 720.000 kroner per år, skriver fokusforfatter Clas Jostein Claussen. Større stillinger 14 Hjelpepleierne Anita Åsberg (t.v.) og Mette Mostu i Eidskog er to av 29 ansatte som nå får større stillinger. Hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren måtte jobbe i nesten tre år før han fikk gjennomslag, men nå skal kommunen og tillitsvalgte samarbeide bedre. 2 > Fagbladet 4/2011 Foto: Ole Morten Melgård ISSN 0809-926X Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: Eivind Senneset fbaargang2011 fbseksjonKIR