Siden sist Vold i kommunene Hittil har bare 28 av 430 kommuner laget sin egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Lokale handlingsplaner er ett av 50 konkrete tiltak som ble foreslått i «Vendepunkt», regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. – Lokale handlingsplaner er et godt virkemiddel, der man kan gjøre arbeidet mot vold mer målrettet og mer målbart, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet. En ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner er ventet fra regjeringen til høsten. Kilde: www.arbeiderpartiet.no Flere søker helse- og sosialfag Stadig flere har søkt seg til helse- og sosialfag på videregående skole, og økningen fortsetter også i 2011. I 2008 var det ca. 7250 søkere, i år er det 8578 søkere. Dette utgjør en økning på 22 prosent. Også søkningen til læreplasser i helsefag øker markant. – Økningen er i tråd med behovet for denne typen arbeidskraft i samfunnet, og vi håper dette er en tendens som vil slå positivt ut på arbeidsmarkedet om noen år. Dette forplikter jo også arbeidslivet til å ta imot dem som søker læreplass, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.    PF FORNØYD: Kjellaug Olsen (t.v.) og Lene-Britt Johannesen som er hovedtillitsvalgte i Larvik, jubler over at det foreløpig ikke blir konkurranse om hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Foreløpig ingen konkurranse Flertallet blant politikerne i Larvik utsatte forslaget om å konkurranseutsette hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Nå er saken utsatt til etter valget, og kommer sannsynligvis opp igjen til politisk behandling i november. Fagforbundet Larvik hadde på forhånd jobbet aktivt for å overbevise politikerne om at konkurranse på helsetjenester var en dårlig idé. Rundt 120 kommunalt ansatte var til stede da saken var oppe i kommunestyret i slutten av mars. Hovedtillitsvalgt Lene-Britt Johannesen kunne juble etter avstemningen der utsettelsen ble vedtatt med 25 mot 11 stemmer. – Nå skal vi kjempe videre og sørge for at det nye kommunestyret etter høstens valg består av representanter som vil satse på gode kommunale tjenester som er tilgjengelig for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka, sier hun. Det var Høyre, Frp og KrF som hadde foreslått å konkurranseutsette hjemmetjenesten. Forslaget om også å legge hjemme- sykepleien ut på anbud, kom som et benkeforslag. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kjellaug Olsen, setter et stort spørsmålstegn ved vurderingsevnen til lokalpolitikere som foreslår slike drastiske endringer over bordet, uten at konsekvensene er utredet. Under avstemningen gikk en KrF-representant og flere høyrerepresentanter sammen med opposisjonen og stemte for en utsettelse. Tekst: KARI-SOFIE JENSSEN og PER FLAKSTAD Folk forandrer Over fire millioner statsløse palestinske flyktninger i Midtøsten lever etter 62 år fortsatt i eksil. Svært mange av dem føler seg tilsidesatt i de storpolitiske prosessene, og mener at verdenssamfunnet har vist liten vilje til å ta opp deres rett til å vende tilbake til sine hjemsteder. Det er et stort og bredt engasje- ment i fagbevegelsen, ungdomsorganisasjonene, Norsk Folkehjelp og på den politiske venstresida for at de palestinske flyktningene skal få en mer rettferdig framtid. Innsamlede midler fra årets aksjon går til Norsk Folkehjelps arbeid i de palestinske flyktningleirene i Gaza, på Vestbredden og i Libanon.    KK verden 1. mai-aksjonen «Folk forandrer verden» er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. Temaet i år er palestinske flyktninger i Midtøsten. 6 > Fagbladet 4/2011 Illustrasjonsfoto: Inger Sandberg Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2011 fbseksjonKIR