Mange får større stilling i Eidskog I hedmarkskommunen Eidskog har 29 personer fått økte stillinger etter at Fagforbundet tok opp sakene deres. FTekst og foto: PER FLAKSTAD ørst krevde Fagforbundet større stillinger for ti av medlemmene. For fire av dem løste saken seg, mens seks måtte gjennom rettsmekling før kommunen gikk med på å gi dem høyere stillingsandeler. En av de ansatte måtte ta saken helt til tingretten, men der ble den løst ved et rettsforlik. Senere har forbundet krevd enten fast ansettelse eller høyere stilling eller begge deler for ytterligere 19 medlemmer. Dette har nå kommunen akseptert. Betyr mye Midt i intervjuet med hovedtillitsvalgt i Eidskog, Odd Sverre Jahren, ringer telefonen. Han ser litt beklagende på oss og tar den. «Ja, det er Odd Sverre ... hvordan det gikk?...skalvise...jo,dustårpålista...ja det ble 80 prosent ... Ble du glad nå? En drøy time senere møter Anita Åsberg (36) oss med et stort smil i resepsjonen på sykehjemmet på Skotterud. Det var hun som SKAL SAMARBEIDE: Odd Sverre Jahren og kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen. ringte, og som fikk beskjed om at hun får en 80 prosent fast stilling fra 15. september. – Dette betyr veldig mye for meg. Nå slipper jeg å ligge med telefonen på puta, og vet at jeg har fri når jeg har fri. Jeg har alltid latt jobben gå foran det meste annet, blant annet for å få økonomien til å gå rundt. Hun går opp fra en stillingsprosent på 63,6 til 80. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men det betyr i praksis én dag ekstra i fast stilling hver uke. I tillegg får hun noen flere helger i turnusen sin, men det gjør ikke så mye, sier hun. – I mindre stillinger blir det ofte til at du tar på deg ekstra helgevakter på grunn av økonomien, så jeg tror ikke det blir noen flere helger enn før, men i et fastere system, sier Anita Åsberg. – Vi er så langt svært godt fornøyd, selv om det har vært en tung jobb. Men vi har fortsatt flere medlemmer vi må jobbe videre med, sier Odd Sverre Jahren. Beklager Grunnen til at saken endte i retten, var at kommunen først avviste kravene fra Fagforbundet, og deretter ikke svarte på henvendelsene fra Fagforbundet. Evy Anne Vestli Heggen, som er kommunalsjef Helse i Eidskog, beklager sterkt at forbundet ikke fikk svar: – Vi er en Robekkommune, under tilsyn av Fylkesmannen, og er blitt pålagt å kutte kraftig i utgiftene våre. Bare i helseledelsen er ni årsverk fjernet. Dette er ingen unnskylding, men en slags forklaring. Vestli Heggen legger til at helseadministrasjonen senere fant enda flere som hadde krav på større stilling enn dem Fagforbundet la inn krav for, og at dette viser at kommunen har en ambisjon om at folk skal få det de har krav på. – Vi ønsker å ha et ryddig og godt forhold til fagforeningene, og derfor har vi nå startet en prosess for å ha et bedre og tettere samarbeid i framtida, sier hun. Samarbeid I budsjettarbeidet brukes ofte et årshjul der møter og temaer er plottet inn på datoer. Vestli Heggen ser for seg at det samme kan gjøres med et samarbeid mellom administrasjonsledelsen og de tillitsvalgte i kommunen. 14 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR