Vi kan bli enige om temaer, for eksempel å se på fireårsregelen og faste ansettelser, heltid/deltid, turnuser og liknende, og så plotte det inn på datofestede drøftingsmøter for et helt år av gangen, sier hun.  Dette er et spennende utspill, sier Jahren, som understreker at temaene for slike møter må ha utgangspunkt i hovedavtalens bestemmelser, og at vi ikke er helt i mål før vi er enige om rutiner og systemer, og har fått alt på plass, legger han til.  Vi startet jobben med å få folk opp i større stillinger i 2008, og det har vært veldig tungt å jobbe når vi hele tida må etterlyse svar på alle henvendelsene våre, sier han. Må se på turnuser Antallet ansatte med større stillinger medfører nye utfordringer for helseadministrasjonen, ifølge Vestli Heggen.  For å dekke opp behovet for folk i helgene, blir vi nødt til å se på turnusordningene våre. Flere store stillinger kommer til å medføre at de ansatte får en hinketurnus med vakt hver tredje og så hver annen helg, sier hun. Stillingene er plassert i en vikarbank, og de ansatte må godta at de kan plasseres på ulike arbeidsplasser i kommunen.  Dette gir oss større fleksibilitet, og vi kan bruke folk i huller der andre blir langtids- BETYR MYE: For Anita åsberg betyr det mye å få 80 prosent stilling. BLE MEDLEM: Erik Strand (t.v.) meldte seg inn i Fagforbundet, og fikk dermed hjelp fra Odd Sverre Jahren til å få en 85 prosent stilling ved sykehjemmet i kommunen. sykmeldt, eller i perioden etter at noen har sluttet og før en ny er ansatt. Jeg håper denne fleksibiliteten skal redusere vikarbehovet vårt, og det er viktig for at økonomien i dette skal gå rundt, sier hun. Fornøyde Hjelpepleierne Mette Mostu (45) og Erik Strand (59) har begge fått økt sine stillinger. Mette fra 54,8 til 80 prosent, og Erik fra mange småstillinger til en 85 prosent fast stilling.  Jeg skal bli mindre flink, sier Mette, " mindre flink til å bryte avtaler, legger hun smilende til.  Når du jobber i tilnærmet halv stilling, består ofte hverdagen av å avlyse alt annet fordi telefonen har ringt på morgenen og du har fått tilbud om en ekstravakt. I tillegg blir økonomien mye mer forutsigbar. Slik jeg har jobbet til nå, kunne lønna variere med 5000 kroner fra måned til måned, forteller hun.  Jeg var i utgangspunktet ikke organisert etter å ha jobbet i Sverige i mange år, forteller Erik.  Men så overtalte Odd Sverre meg til å gå inn i Fagforbundet, og etter den jobben han nå har gjort for meg, må jeg si at det lønte seg. Fagbladet 4/2011 > 15 fbaargang2011 fbseksjonKIR