Våre medlemmer spiller en nøkkelrolle, og de må få mulighet til kompetanseheving for å bli gode leksehjelpere.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Vi kan! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tok turen til Mor Go hjertas barnehage i Oslo sammen med Mette Henriksen Aas fra Fagforbundet og Mimmi Bjerkestrand fra Utdanningsforbundet under årets barnehagedag. Side 28 ˇ€‹ Jobber sammen Aktivitetsgruppa på åsheim skole i Heimdal lærer fem gutter å samarbeide i stedet for å krangle. Det gir styrke. Side 30 ˇ€‹ På barnas bekostning? Det er tvilsomt om regjeringens nye finansieringssystem i barnehagene vil ha tilsiktet virkning, mener fokusforfatter Clas Jostein Claussen. Han frykter at det er aksjonærene og ikke barna som vil tjene mest på dette, til tross for gode hensikter. Side 36 Ikke stress og mas Skolehagen er en fin arena for å lære om ord og begreper. Aktivitetsskolen på Tøyen skole bruker skolehagen ved Kampen økologiske bondegård. Side 33 Fagbladet 4/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKIR