Kirke, kultur og oppvekst Kirkeforliket og grunnlovsendringer Kirkens betydning som en landsdekkende og lokal kirke i forhold til medlemmenes behov for gudstjenester og kirkelige handlinger, er viktig for Fagforbundet. Den norske kirke omtales som Norges Folkekirkeª i forslaget til ny paragraf 16 i Grunnloven. Fagforbundet har i sin høringsuttalelse ikke tatt stilling til spørsmålet om å oppheve statskirkeordningen. Dette har blant annet sammenheng med den betydning staten har for å sikre både bredde og mangfold i kirken som en folkekirke. Forbundet legger derfor vekt på at Den norske kirkes organer skal følge lover og bestemmelser på linje med andre offentlige organer, og at Stortinget skal avgjøre den lovmessige rammen for Den norske kirke i framtida. Trygg ansettelse Fagforbundet har i lang tid vært opptatt av at forholdene for ansatte i kirken skal være sikret på linje med det som er vanlig i offentlig sektor. Det forutsetter både trygghet, medbestemmelse, kompetansemuligheter, rett til hel stilling og en lønn å leve av. Når det gjelder de endringer som berører grupper av ansatte både lokalt og statlig, vil Fagforbundet forutsette at alle sikres sine rettigheter i samsvar med lov- og avtaleverk, og at det ved en eventuell virksomhetsoverdragelse gis tilbud til den enkelte om annen stilling slik Fagforbundet teoLOgene går inn for.    IVR MINISTERMØTE: Hugo og Jakob fra Mor Go hjertas barnehage har solgt et egenprodusert reinsdyr til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Pengene vil de bruke til å adoptere en isbjørn. Ministermøte i barnehagen  Vi må tenke stort om de små, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun besøkte Mor Go hjertas barnehage i anledning Barnehagedagen 15. mars. Med slagordet Vi kan! ble Barnehagedagen 2011 arrangert for sjuende år på rad. Målet er å synliggjøre barnehagen, de ansatte og arbeidet som gjøres for foreldre, politikere og samfunnet som helhet. Fagforbundet og Utdanningsforbundet i fellesskap står bak arrangementet. Kvalitet i sentrum " Etter mange år med stor utbygging av barnehageplasser er det nå tid for å overvåke kvaliteten i barnehagene, understreker Halvorsen. lærere er de viktigste yrkesgruppene å satse på for å opprettholde kvaliteten, sa kunnskapsministeren. Viktig dag Mette Henriksen Aas fra Fagforbundet og Mimmi Bjerkestrand fra Utdanningsforbundet minnet henne på at kvalitet ikke kommer hele landet deltok i markeringen av Barnehagedagen. å åpne barnehagene mot omverdenen er en viktig strategi for å heve statusen til yrkesgruppene som jobber der, påpeker Mette Henriksen Aas.  Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra barnehagene Fagarbeidere og førskolelærere er de viktigste yrkesgruppene å satse på for å opprettholde kvaliteten. KUNNSKAPSMINISTER KRISTIN HALVORSEN av seg selv, men som et resultat av en offensiv satsing på medarbeidernes kompetanse. Samtidig at gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å sikre rekruttering av fagfolk til barnehagene. som har deltatt. De er stolte over å vise fram hva de gjør. Henriksen Aas forteller at det aldri har vært sendt ut mer materiell til barnehagene eller vært større engasjement i forkant.  Fagarbeidere og førskole- Rundt 5000 barnehager over Tekst og foto: SIDSEL HJELME 28 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR