Data i barnehagen Så godt som alle barnehager bruker i dag data i sitt pedagogiske arbeid, viser et nytt forskningsprosjekt. Norske barnehager har tro på data: 98 prosent av alle landets barnehager bruker pc, like mange bruker digitalt kamera og 94 prosent bruker cd-spiller i sitt pedagogiske arbeid. Tallene stammer fra en landsomfattende undersøkelse om bruk, utbredelse og holdninger til bruk av datateknologi i norske barnehager, som har navnet Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen (Digob)ª. Prosjektet drives med støtte fra Forskningsrådet. TRO På DATA: De aller fleste styrerne er positive til å bruke data i barnehagenes pedagogiske arbeid. Nytter å kjempe Mette Rysjedal i Fjaler ville ikke jobbe deltid, og vant fram, skriver NRK. Da hun for noen år siden ville flytte fra Oslo og hjem til Sogn og Fjordane, ble hun tilbudt en 80 prosent stilling som biblioteksjef i Fjaler kommune. Et leserinnlegg resulterte i store avisoppskrifter, og Mette Rysjedal fikk til slutt 100 prosent stilling. Hun mener at deltidsstillinger er det største hinderet Sogn og Fjordane har for tilbakeflytting. Selv om det lenge har vært et mål å bli kvitt ufrivillig deltid, er det fremdeles langt igjen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 40 prosent av kvinnene arbeider deltid.    IVR De aller fleste styrerne er positive til å bruke data i barnehagenes pedagogiske arbeid, men de har også en sunn skepsis, viser de foreløpige konklusjonene til forskerne ved Høgskolen Stord/Haugesund. En annen konklusjon er at før- skolelærerne ofte er fraværende i spillsituasjoner. Forsker Knut Steinar Engelsen konstaterer at det fins veldig mange regler for bruk av datateknologi i barnehagene.  Er det like mye regler for fargestifter? undrer han.    Tekst: SIDSEL VALUM Ta studier innen pedagogikk www.nks.no/pedagogikk Fagbladet 4/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR