– Finn Børge kan løfte 200 kilo. Gutta ser beundrende på fagarbeider Finn Børge Dalen. Han er mannen bak Aktivitetsgruppa på Åsheim skole i Heimdal. Aktivitetsgruppa har snudd guttenes problematiske opplevelser av skolen. Nå opplever de trygghet, og de lærer at skolen faktisk er et ålreit sted å være. – Gutta trivdes ikke på skolen. De følte seg utstøtt og syntes «alle» var ekle. De har ikke alltid selvinnsikt til å se at det kunne skyldes egen atferd, sier fagarbeider Finn Børge Dalen. Raske resultat Aktivitetsgruppa eksisterer på fjerde året. Hver onsdag møtes fem gutter fra fjerde og femte trinn med vedhogst og -saging på timeplanen. Gruppas innhold, aktiviteter og antall elever varierer etter behov. – Saging gir umiddelbare resultater, mens matteboka er uendelig, sier Dalen. STÅR PÅ: Tobias Opland Wisth hogger mens fagarbeider Finn Børge Dalen passer på. Guttene har forskjellige grunner til at de trenger en slik dag. Noen har motoriske vansker, og da gjør det godt å bruke hendene. Andre må lære seg språk eller sosiale ferdigheter. De lærer å løse konflikter på en bedre måte enn tidligere. Det fører til at de andre elevene får et annet syn på dem. Slik kommer de inn i en ny positiv spiral. Tapper sevje Gruppas hovedaktivitet er å sørge for at skolen har ved nok til å lage bål når de er ute på turer. Aktivitetsgruppa går også på tur. Da har Dalen med ekstra god mat. Han bruker naturen til å lære guttene ulike ferdigheter som å høste bær og lage saft. – Om våren lager vi bjørkesaft av sevja vi tapper, og vi baker brød. Alt er ypperlige måter å lære om desiliter og liter på. På 5. trinn har elevene mye brøk. Dalen har oversikt over ukeplanen deres. Han putter deler av undervisningen inn i gruppa og knytter aktiviteter til skolearbeidet. – Mange gutter vil veldig gjerne være med i Aktivitetsgruppa. Da må de også gjøre en innsats på skolen. Egen loggbok Aktivitetsgruppas møterom er et røft tilfluktsrom innenfor skolens lagerrom. Fylte vedsekker ligger på gulvet, Istid 2-filmplakat og Liverpool-plakat henger på veggene. Når guttene møtes i aktivitetsrommet, blir de enige om hvor mange sekker med ved som skal være klar den dagen. Dette fører de inn i loggboka. Tobias Opland Wisth er den første som kommer. Han forklarer at vedarbeidet gjøres med øks og håndsag. – For å spare krefter, er det viktig å la saga gli. Da blir det ikke så tungt. > Fagbladet 4/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKIR