Vil du vite mer? Finn Børge Dalen deler gjerne sine erfaringer med andre hvis noen vil satse på et liknende prosjekt. Da kan du ta kontakt på finn-borge.dalen@trondheim.kommune.no Guttene lærer seg at de skal samarbeide og ikke krangle. – Vi lærer oss å forholde oss til forskjellene. Noen er flinkere til noe enn andre. Det tilpasser vi arbeidet, sier Tobias. Plakett av gammel bord Inne på rommet henger også Aktivitetsgruppas egen plakett. Det er tidligere elever fra gruppa som er kommet fram til slagordet «Styrke gjennom samarbeid». Plaketten er laget av et gammelt bord som skulle kastes, rester fra sløyden og pinner fra skogen. – Plaketten er det bare medlemmene selv som ser. Vi annonserer ikke dette tilbudet eller har spesielt fokus på det. Klassekamerater og de andre elevene på skolen merker ikke noe spesielt med gruppa. Den blir rutine. De fleste guttene nøyer med å fortelle det til sine nærmeste venner, forteller Dalen. Lærer problemløsing Dalen hever ikke stemmen eller bruker kjeft. Elevene lærer seg å snakke sammen, og finne løsninger på konfliktene. Slik ser de at det er mulig å løse problemer på en rolig måte. Etter hvert kommer guttene til Dalen når de krangler i stedet for å stikke av. – Det er det motsatte av å møte hardt med hardt. Da har problemene og konfliktene en tendens til å dukke opp. Dårlig oppførsel på skolen fører ikke til at guttene fratas aktivitetstid. Gruppa lever uavhengig av skolen. – Men gruppa brukes som gulrot hvis eleven viser god innsats og oppførsel. Jobbe sammen En etter en kommer guttene inn på aktivitetsrommet i kjelleren. – Er vi flinke, får vi skyte med luftgevær. Farzad Rahimi viser fram blinken med sitt gode treffresultat. Han mener det er lett å nå målene de setter om morgenen hvis de er flinke til å samarbeide. – Han Finn Børge blir ikke kjempestreng hvis vi krangler, slik som de andre voksne. Han snakker og finner ut hva som har skjedd. Vi blir venner etter krangler, forteller Farzad. – Vi skal lære oss å være gode med hverandre, forklarer Casper Brandvik. – Noen ganger plager jeg Casper, innrømmer Farzad. – Det beste er at vi jobber sammen, mener Ruben Engen. Betydningsfull jobb Hver ettermiddag avslutter dagen i aktivitetsrommet. De gjennomgår hva som fungerte bra eller dårlig, og hvorfor det ble slik. – Foreldrene er også fornøyd med sønnenes utvikling. En sier de har fått sønnen tilbake. Andre forteller at nå gjør sønnen lekser og gleder seg til onsdagene. Hvis barna er syke en onsdag, kommer lett tårene. Dalen sier han har en veldig spennende jobb som stadig er under utvikling. – Jeg lærer noe nytt hele tida og setter veldig pris på at skolen tilrettelegger for dette. Jeg er glad for muligheten og tilliten. Aktivitetsgruppa har stor betydning for mange, sier Finn Børge Dalen. TUNG BØR: Farzad Rahimi, Tobias Opland Wisth og en skjult Birger Nervik bærer tungt mens fagarbeider Finn Børge Dalen oppmuntrer fra sidelinjen. PAUSE: Farzad Rahimi, Tobias Opland Wisth og Birger Nervik hviler ut etter tunge bører. MØTESTEDET: Aktivitetsgruppa samlet på sitt eget tilholdssted. Fra venstre: Tobias Opland Wisth, Birger Nervik, Ruben Engen, Farzad Rahimi og Marcus Larsen. 32 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR