Interessen for skolehager øker over hele landet, og for dem som vil starte opp skolehage eller miniskolehage, er budskapet klart: Så frøene nå! ETekst: SIDSEL VALUM Foto: ERIK M. SUNDT n av dem som gleder seg litt ekstra til at det begynner å spire og gro i vår, er Anne Wigdis Lunheim, assistent ved aktivitetsskolen på Tøyen skole i Oslo. – Vi begynte å bruke skolehagen ved Kampen økologiske bondegård i fjor. Det er ordentlig deilig å komme dit. Ungene har godt av det, der er det ikke stress og mas. Skolehagen er en fin arena for å lære om ord og begreper. Mange av skolehagene er avhengig av at det fins ildsjeler blant ansatte med stor tro på skolehagen som læringsarena. Læringsarena Mange flere burde få øynene opp for verdien av skolehagene, mener førsteamanuensis Erling Krogh ved seksjon for læring og lærerutdanning ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås. De tilbyr kurs og videreutdanning for skoler og lærere som vil bruke skolehagen eller gården i undervisningen. SKOLE OG SMÅBRUK: Lærer og gartnerstudent Eirill Steen (45) med noen av elevene på Stordammen ungdomsskole. Også i andre deler av landet satses det på skolehager. Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer skoler og barnehager til å søke om midler til å starte skolehager. Bioforsk i Tingvoll gir starthjelp til kommuner, gjennom seminarer for skoler og barnehager. Kom i gang-hefte Bioforsk har utgitt heftet «Skolehagen vår», med praktiske tips til utallige måter en skolehage kan drives på. – Vi besøker skoler og barnehager og gir konsulenthjelp. Det er viktig å ha med både barn og voksne i planleggingsprosessen for at skolehagen skal forankres best mulig, sa Kirsty McKinnon ved Bioforsk økologisk. Start om vinteren Det er nå i vintermånedene skolehagene må planlegges. Under skolehageseminaret kom det også fram at skoler i Oslo har gode erfaringer med å involvere foreldre i arbeid med skolehagene. > Fagbladet 4/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKIR