Seksjonsleder Manifest mot mobbing Kunnskapsministeren har sendt brev til alle landets ordførere for å få dem til å signere Manifest mot mobbing. Den 16. mars hadde 142 kommuner signert, mens 288 ennå ikke hadde gjort det. For å synliggjøre arbeidet og framgangen i stafetten, er det laget et norgeskart som viser hvilke kommuner som har signert det lokale manifestet. Dette finner du på www.regjeringen.no. 27. januar i år signerte regjeringen, KS, sentrale foreldreutvalg og arbeidstakerorganisasjoner, deriblant Fagforbundet og Utdanningsforbundet, et SJEKK HJEMKOMMUNEN: Har din kommune signert Manifest mot mobbing? nytt Manifest mot mobbing (2011"2014). Partene i manifestet har invitert alle landets ordførere til å forplikte seg til å arbeide aktivt mot mobbing ved å undertegne et lokalt manifest.    IVR Reisestipend i KA-sektoren Frist for å søke reisestipend og stipend for stabsturer innenfor KA-sektoren (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) er 1. september. Stipendet skal bidra til kompetanseutvikling og gi muligheter for alternativ og kreativ fagutvikling og bidra til å virkeliggjøre spesielle muligheter og gode ideer. Eksempler kan være internasjonale konferanser eller studie- Ser inn i framtida Kulturskolenes lederkonferanse arrangeres første uka etter påske. De lover en framtidsrettet, visjonær, spennende og utviklende konferanse med tema Kulturskolen 2020ª. Konferansen går av stabelen i Oslo 28."29. april. Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole er arrangører. Konferansen skal gi kulturskoleledere fra hele landet en besøk i virksomheter med særlig interessant arbeid. OU-styret (opplærings- og utviklingstiltak) har satt av inntil 100.000 kroner til frie reisestipender for 2010. Bevilgningene er økt etter forslag fra Fagforbundet. Alle ansatte i virksomheter i KA-området kan søke, og søknadsskjema finner du på www.ouinfo.no.    IVR solid dose påfyll med fagkunnskap, men skal også være et debattforum. Blant innlederne er Jarle Aambø, Trond Arne Undheim og Eirik Newth (bildet).    IVR Hode, skulder, kne og leksehjelp Skole og SFO er i endring. Bak satsinger på utvidet skoledag, fysisk aktivitet, ernæring og kultur, skimter vi en økt bevissthet rundt noe som vi egentlig alltid har visst. Nemlig at barna trenger å få komme til skolen med hele kroppen. Altfor lenge har vi skrudd av toppen, satt den på en stol bak en pult og banket inn teori. Nå kobler vi lokomotivet til resten av toget og gjør skoledagen til en allsidig reise. Ordninga med frivillig leksehjelp er en del av reisen. Den er et lovfesta tiltak for elever som ønsker støtte i læringen. I debatten som har oppstått, blir det pekt på at de som arbeider i ordningen har for dårlig kompetanse, at de er for få og at det hadde vært bedre å prioritere andre tiltak. Det trengs ikke, når vi med litt vilje kan få dette til å fungere. Våre medlemmer spiller en nøkkelrolle, og de må få mulighet til kompetanseheving for å bli gode leksehjelpere. Først og fremst må det tilrettelegges på den enkelte skole. God informasjon og samarbeid med foreldre og mellom lærere og leksehjelpere, er en forutsetning. En skyssordning må være på plass der det trengs, og det må være et forsvarlig antall leksehjelpere for å kunne ta hensyn til enkeltelevens behov. Leksehjelpa skal ha læringsstøttende aktiviteter i tillegg til å handle om vanlige lekser, og trenger god tilgang på læremidler. Elevene kan også gjøre oppgaver og utfordringer som ikke står på lekseplanen, så lenge læreplanen ikke forskutteres. METTE HENRIKSEN AAS Dette er det ikke bare lærere som kan få til. Det er nå den nye norske skolen blir formet. Det er viktig at Fagforbundet nasjonalt, regionalt og ikke minst lokalt er på banen. Våre medlemmer spiller en nøkkelrolle, og de må få mulighet til kompetanseheving for å bli gode leksehjelpere. Så vil elever og foresatte få oppleve at leksehjelpen fremmer mestring, læring og trivsel. Sammen med andre aktiviteter i tillegg til klassisk undervisning, får vi en helhetlig skoledag som fremmer helse og gir økt læringsutbytte  for hele mennesket. 38 > Fagbladet 4/2011 Foto: Scanpix fbaargang2011 fbseksjonKIR