PiRion – kulturavis for barnehagar og skular FORTELJARSTUND: Solveig Vik fortel eventyr til f.v.: Michael Løland, Jonas Hjelmeland Naterstad, Linda Rogne (assistent), Brage Kvandal, Rim Sami, Sham Sami, Ellnor Thomas og Siri Aasgård. Spennande språkbruk i barnehagen – Eit godt språk gjer livet lettare. Språk gir identitet og må derfor lærast tidleg. TEKST OG FOTO: TRUDE AARSAND, KVINNHERINGEN Distribuert med Fagbladet D et er barnehagestyrar Solveig Vik i Bringedalsbygda barnehage i Kvinnherad kommune som meiner dette. Ho brenn for to fag; norsk og naturfag, og begge har derfor fått vesentleg plass i det pedagogiske opplegget. Dette barnehageåret er det språket som står i fokus. – Eit godt halvår er gått, og vi ser at borna har gjort store fram- steg, seier barnehagestyraren. Utgangspunktet for satsinga var at barnehagen hadde litt for mange born med språkvanskar. Det ville Solveig Vik gjera noko med. – Språk er nøkkelen til det meste som er viktig for borna. Eg tenkjer på leik, kommunikasjon og det å bidra i det daglege. Born med dårleg språk står i fare for å bli isolerte. Slikt vil vi unngå, seier Vik. nr. 3 2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR