Fagforbundet har 318.771 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo DIRIGERER TROMSØVÆRINGENE PÅ RETT PLASS: Solveig Elvegård sitter i skranken på Servicetorget i Tromsø rådhus. For mange tromsøværinger er Solveig det første mennesket de møter når de henvender seg til kommunen. Hun er en av 9315 sekretærer og kontorassistenter i Fagforbundet. Foto: Anita Arntsen fbaargang2011 fbseksjonKIR