Kontor og administrasjon Innhold 8    TEMA: Aktiv i arbeidstida 14    Mange får større stilling i Eidskog 16    Sosial dumping – en trussel mot arbeidslivet 20    PORTRETTET: Riksmeklerinnen 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40    FOTOREPORTASJEN: Hildur og Haldis på ball 46    Sverigedemokraterna får lite gehør i Riksdagen 54    Gjør seg klar for påskeberedskap FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Privat barnehagedrift – lønnsomt? 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    GJESTESKRIBENT: Hannah Wosene Kvam 56 Oss 58 Kryssord 59    Sudoku og Quiz 61    Tilbakeblikk og Petit 62    ETTER JOBB: Helskrudd feier 64    EN AV OSS: Dirigerer tromsøværinger Søkere med selvtillit 30 Nav-kontoret i Fana har suksess med å få folk raskt tilbake i arbeid. De arbeidssøkende får kunnskap og ikke minst selvtillit nok til å ta initiativ selv, og ikke bare vente på utlysning av ledige stillinger. 20 Klar for nattevåk Da Kari Gjesteby begynte i sin nye jobb, var målet å unngå alle streiker. Slik gikk det ikke. Fasit etter ett år var 97 meklinger og 14 streiker. Nå er Riksmeklingsmannen klar for nye runder med nattevåk. Gransker ulovlig overvåkning 32 Personvern og overvåkning av ansatte var hovedtema på årets eForvaltningskonferanse i Oslo. Arbeidsdepartementet vil granske omfanget. 34 Bekjemper skolebranner Forsikringsselskaper krever at skoler låser fast søpla si, ikke fordi noen stjeler den, men for å hindre skolebranner. 8 Trener i arbeidstida De hopper i sjøen, danser zumba og går polonese midt i arbeidstida. I Fusa har de ansatte fått tenning på trening, og resultatet er bedre helse, trivsel og samhold. Mye å tjene på barnehagedrift 36 Kommersielle eiere har overtatt for ideelle aktører og foreldredrift i barnehagesektoren. For en barnehage med 50 plasser, er verdiøkningen over en tiårsperiode 720.000 kroner per år, skriver fokusforfatter Clas Jostein Claussen. Større stillinger 14 Hjelpepleierne Anita Åsberg (t.v.) og Mette Mostu i Eidskog er to av 29 ansatte som nå får større stillinger. Hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren måtte jobbe i nesten tre år før han fikk gjennomslag, men nå skal kommunen og tillitsvalgte samarbeide bedre. 2 > Fagbladet 4/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com ISSN 0809-9286 Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: Eivind Senneset fbaargang2011 fbseksjonKON