KONTORSTREKKEN: Ti minutters bøy og tøy mellom bokreolene får stramme kontorskuldre til å senke seg. Forslag til ny folkehelselov Kommunene får ansvaret for den økte satsingen på forebyggende folkehelsearbeid. Nye lover vedtas i april. Samhandlingsreformen krever endringer i flere av lovene som styrer Helse-Norge, også folkehelseloven. Målet for samhandlingsreformen er økt livskvalitet og redusert press på helsetjenesten gjennom å forebygge mer og bedre. Hovedtrekk i lovforslaget som har vært til høring: Ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunene, ikke som i dag bare ved kommunens helsetjeneste. Kommunens helseutfordringer skal danne grunnlag for den lokale planen. De lovmessige føringene skal sikre politisk forankring og at folkehelse skal bli integrert i utviklingen av lokalsamfunnet. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sektorene for å fremme folkehelsa. Fagforbundets høringssvar Fagforbundet støtter forslaget til ny folkehelselov. I følge OECD bruker Norge vesentlig mindre andel av helsebudsjettet til forebygging og folkehelsearbeid enn mange andre land. Forbundet ønsker å sikre at arbeidet prioriteres og at der derfor kan være nødvendig å øremerke midler gjennom egne opptrappingsplaner. Forbundet er også opptatt av at tilsynet videreføres, og at det er samme tilsynsmyndighet for både den nye folkehelseloven og den nye helse- og omsorgsloven. Forbundet mener at Helsetilsynet bør være tilsynsinstans på regionalt nivå. Tekst: TITTI BRUN PRIMUS MOTOR: Håvard Ragnhildstveit er initiativtaker og drivkraften bak aktivitetsprosjektet i Fusa. bak henne toger i lang, lang rekke 17 kolleger mens musikk og latter fyller korridorer og pasientrom før hele polonesen avsluttes på stua til unison applaus fra pasientene. Godt mot vondtene Trimmen er lagt inn i en litt rolig økt før de ansatte går til lunsj. Hadde du kommet halv ti, hadde vi ikke vært så mange, sier helsefagarbeider Astrid Molina, som også er lagkaptein på bo- og behandlingssenteret.  Er det vanskelig å knipe tid til trimmen i en travel arbeidsdag? Jeg slipper gladelig alt jeg har i hendene for å få det med meg. Trimmen tar bare ti minutter, og gjør så godt, sier hjelpepleier Marit Frydenlund.  Blir dere friskere av dette? Ja, det er jeg sikker på. Det er alltid noen vondter, og jeg skulle gjerne gjort dette hver eneste dag. Ikke minst fordi vi alltid ler masse mens vi holder på. Det er befriende å le, og gjør godt både for pasientene og oss ansatte. Med skrittelleren i bukselinningen er de også ekstra tjenestevillig. Klart jeg kan hente et glass melk til deg, sier jeg om noen spør, og jeg går gladelig ut med søpla. Det gir jo noen ekstra skritt, ler Astrid Molina, som har 5682 skritt hittil i dag. Egen blogg Kommunens ansatte er inndelt i 20 lag som alle har sin egen lagkaptein med ansvar for å inspirere og trekke flest mulig med på aktivitetene. På Fusa i fartenª-bloggen publiseres hver uke en fempå-topp-liste over lagene med høyest aktivitet.  De ukentlige kåringene har trigget både kreativiteten og en hittil ukjent konkurransementalitet, sier prosjektlederen og forteller om ansatte som 10 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON