Foto: Otto von Munchow Det handler ikke bare om kontroll " men også om kunnskap, kompetanse og etisk refleksjon.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon Misbruker flåtestyring Teknologi som brukes til å styre tjenestebiler, misbrukes til å overvåke bevegelsene til ansatte. LO mener teknologien har løpt løpsk, og vil granske om dagens lovverk gir god nok beskyttelse. Side 32 Bekymret for skolebrann Rektorer på norske skoler bekymrer seg for at elever skal tenne på deres skole. Skolebranner er blitt et stort problem, og mellom 2008 og 2010 ble hver fjerde skole påtent. Side 34 På barnas bekostning? Det er tvilsomt om regjeringens nye finansieringssystem vil ha tilsiktet virkning, mener fokusforfatter Clas Jostein Claussen. Han frykter at det er aksjonærene og ikke barna som vil tjene mest på dette, til tross for gode hensikter. Side 36 Arbeidssøkende  ikke arbeidsløs Nav Fana bruker aldri begrepet arbeidsløs. Her kalles alle jobbsøkende. Når de lærer å markedsføre seg selv, stiller de sterkere når de møter mulig framtidige arbeidsgivere. Kombinert med rask og konkret oppfølging, har dette ført til at to av tre arbeidssøkere er tilbake i jobb igjen før det har gått tre måneder. Side 30 Fagbladet 4/2011 > 27 fbaargang2011 fbseksjonKON