Kontor og administrasjon Master med sommerskole Fagforbundet finansierer et masterstudium i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Hedmark, med fordypning i økonomifag. Det er samlingsbasert og går over tre"fire år. Studiet tilbys som 90 poengs erfaringsbasert master, og som 120 studiepoengs dybdemaster. Kjernefagene er i tillegg til offentlig økonomi, regnskap og finansiering, også statsvitenskap, organisasjonsteori og strategi. Det er ingen studieavgift utover semesteravgift. Fagforbundet finansierer en del av driften av studiet, og intensjonen er å gi flere innenfor kommunal sektor økt kompetanse i ledelse og regnskap Det er derfor lagt inn ei ukes sommerskole i København. I tillegg er det obligatorisk med ei ukes individuelt studieopphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon eller forvaltningsenhet. Søknadsfristen er normalt 1. mars, men så lenge kurset ikke er fullt, vil det være mulig å søke. Spørsmål om opptak kan rettes til: osir@hihm.no eller telefon 62 43 05 10.    MoS TAR INITIATIV: Fagforbundets Sissel M. Skoghaug og Arnfinn Ihle ivrer for økonomistudiet som er et samarbeid mellom Seksjon helse og sosial og Seksjon kontor og administrasjon. Økonomi for helseledere Første kull er i full sving med studiet Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. " Dette er et unikt studium som vi selv har fått være med og utforme, sier Sissel M. Skoghaug som deltar på studiet ved Høgskolen i Hedmark. Hun er nå tillitsvalgt på heltid, og har tidligere arbeidet som enhetsleder på et sykehjem i Tromsø. Pilotkull Studiet er et samarbeid mellom Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark, og gir 15 studiepoeng. Målgruppa er helsepersonell som er ledere eller som kan tenke seg en lederstilling i pleie- og omsorgssektoren. Dette første pilotkullet er særlig myntet på sykepleiere med lederfunksjoner, men også to administrativt ansatte på sykehjem er med i første runde. Studiet skal evalueres etter avsluttende samling i august. Flere yrkesgrupper " Vi håper å få til flere kull med bredere deltakelse fra flere grupper av helsefaglig ansatte, sier Skoghaug. " Hva gir studiet deg? " Vi får mulighet til å forstå forskjellen i budsjett og regnskapsføring mellom offentlig og privat sektor. Uansett hva jeg skal jobbe med i framtida, så vil det å forstå økonomi være en fordel. Som leder er det helt avgjørende. Du blir bedre i stand til å forstå hvilket ansvar du har tatt på deg, og hvilke strenge lovregler som gjelder. Det er en aha-opplevelse. å ha en grunnleggende forståelse gir større trygghet i jobben, mener Skoghaug. " Det hadde vært en kjempefordel om vi som hovedtillitsvalgte hadde fått et slikt kurs. En stor del av jobben handler om økonomi. Jeg merker at dette er et felt jeg har lyst til å lære mer om. Tør å bli leder Fagforbundets prosjektleder for verving av ledere, Arnfinn Ihle, framhever at økonomistudiet for helseansatte kan gi et kompetanseløft og det puffet noen trenger for å tørre å søke på en lederstilling. " Mange har god faglig ballast, men mangler formell utdanning i budsjett og regnskap. Det kan de få her, sier han. Ihle legger til at Fagforbundet i framtida ser for seg å utvide det faglige opplegget også for andre yrkesgrupper og skape en link til studium som gir kompetanse i personalledelse. " Det er en stor overgang å bli sjef for dem du har vært kollega med. Da er det godt å ha kunnskap i personalledelse, understreker Arnfinn Ihle. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 4/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON