Raskt tilbake i arbeid Ved Nav Fana blir arbeidssøkende raskt ført tilbake i jobb igjen. Nå vil flere Nav-kontorer ta i bruk metoden som Fana har utviklet for å kutte ledighetskøen. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW – Hvor mange av dere er arbeidsledige? En håndfull ungdommer har møtt fram på registreringsmøte ved Nav Fana i Bergen. Spørsmålet kommer fra markedskoordinator Svein Arne Marcussen ved Nav-kontoret. Samtlige rekker opp hånden. – Ingen av dere er arbeidsledige, slår Marcussen fast. – Dere er arbeidssøkende. Det er stor forskjell på å være arbeidsledig og arbeidssøkende, og i dag skal dere alle ha en jobb når dere går herfra. Gjør jobben selv Ved Nav-kontoret i Fana er det ikke lov å snakke om arbeidsledige. I stedet snakker de om arbeidssøkere. Da skjer det en mental omstilling både blant dem som kommer for å få hjelp til å finne jobb, og blant de ansatte på kontoret som skal hjelpe de arbeidsledige – unnskyld, de arbeidssøkende. Dette er noe Svein Arne Marcussen har tatt med seg fra det private næringslivet. Han har erfaring fra salg og markedsføring, og prøver å få de arbeidssøkende til å tenke i samme baner når de skal skaffe seg jobb. Det gjelder både å stille seg mentalt inn på en positiv tankegang og å få mulige arbeidsgivere til å få lyst til å ansette nettopp deg. – Grunnen til at vi lykkes, er at de arbeidssøkende selv gjør jobben. Vi kan hjelpe dem med å komme i gang. Det handler om bevisstgjøring, sier Svein Arne Marcussen. Suksess Nav Fana har hatt suksess med sin tilnærming. Ellers i Norge blir mange arbeidsledige gående lenge uten jobb. En av fire står uten arbeid i mer enn seks måneder, mens andelen langtidsledige har økt det siste året. På landsbasis ligger den nå på rundt 25 prosent. Til sammenlikning er to av tre arbeidssøkere som henvender seg til Nav Fana, tilbake i jobb igjen før det har gått tre måneder. Samtidig er andelen langtidsledige nede i mellom 15 og 20 prosent. Oppskriften til suksessen er delvis tilnærmingen til det å søke arbeid, men også hurtig oppfølging av alle som henvender seg til Fana-kontoret. Rask oppfølging Nettopp rask og konkret oppfølging er en viktig nøkkel ifølge Marcussen. Hver onsdag morgen arrangerer Nav Fana et registreringsmøte for nye arbeidssøkere. Dette omfatter både en første, individuell registrering, et informasjonsmøte om plikter og rettigheter og, kanskje viktigst av alt, et hurtigkurs i jobbsøking. Ifølge loven plikter Nav å kalle inn alle som har vært ledige i tre måneder til et oppfølgingskurs. Men slik Svein Arne Marcussen ser det, er det altfor sent. Ved Nav Fana starter derfor den individuelle oppfølgingen straks en arbeidssøker melder seg. Deretter følges de tett opp. De får blant annet tilbud om jobbsøkingskurs, og de som ikke behersker bruk av datamaskin, får tilbud om kurs. De som fortsatt er ledig etter tre måneder, kalles inn til et nytt møte for å restarte batteriene, som Marcussen sier det. De som fortsatt ikke har fått seg jobb etter seks måneder – det handler kanskje om seks– åtte prosent – får på nytt innkalling til et veiledningsmøte. Denne gangen er det møteplikt, samtidig som det stilles krav om aktivitet for eksempel gjennom tettere oppfølging. Eget initiativ – Å skaffe seg jobb handler om å markedsføre seg selv. Du må overraske en mulig arbeidsgiver ved å gi ham eller henne en merverdi. Den som tilfører mest merverdi, får jobben, sier Svein Arne Marcussen, som vil at arbeidssøkere skal tenke utenom A4-formatet. Hvis en ikke gjør som alle andre, har en større sjanse for å lykkes. Derfor oppfordrer han de arbeidssøkende til å ta initiativ selv og ikke vente på utlysninger. En siste faktor som har vært medvirkende til suksessen ved Nav Fana, er syste- 30 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON