matiseringen av databasen. Alle brukere blir tagget slik at hvem som helst ved kontoret kan finne en bruker og raskt gi den oppfølging som trengs. Får tro på seg selv Tilbake til registreringsmøtet: Svein Arne Marcussen har klart å fange de frammøttes interesse. – Når du går herfra i dag, kan du anse deg som ansatt i AS Skaffejobb. Forretningsideen er ganske enkel: Å skaffe deg selv en jobb. Daglig leder er deg, og den eneste ansatte er deg. Målet er å få sparken – ved å få deg en ny jobb. Marcussen legger til at ansvaret for å få jobb ligger hos den enkelte ansatte i AS Skaffejobb, og som ansatt har de samme SKAFFER JOBB: For markedskoordinator Svein Arne Marcussen ved Nav Fana er det viktig at arbeidssøkere bruker de muligheter som fins, som oversikten med utlyste stillinger hos Nav. MULIGHETER: Markedskoordinator Svein Arne Marcussen ved Nav Fana hjelper Regine Rosenlund med å finne mulige jobber. forpliktelser som på andre arbeidsplasser. De må gå på jobb hver dag og bruke tid og ressurser til å finne seg en ny jobb. Budskapet hans når ut. Regine Rosenlund (19) har fått troen på at det skal bli jobb om hun bare gjør en innsats selv. I forkant av registreringsmøtet har hun allerede sett på en håndfull jobbutlysninger som er aktuelle for henne, i servicenæringen og i gartnerbransjen. Svein Arne Marcussen anbefaler henne også å ta kontakt med Grønn Etat i Bergen, kanskje kan hun få seg en sommerjobb der. Rosenlund sier at hun vil ha en utdanning, men at hun ikke trives i den vanlige skolesituasjonen. Derfor søker hun jobb. Hun har bare gode erfaringer med opplegget ved Nav Fana. Og kanskje er hun nå på vei ut i arbeidslivet? Om ikke så lenge. Fagbladet 4/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKON