Ansatte overvåkes ulovlig En ansatt i Avfallsservice i Nord-Troms har fått sparken. Tre andre har fått advarsel etter at GPS-loggen viser at de skal ha tatt for lange pauser. Sakene kommer opp for retten i mai og juni. FLåTESTYRING Kjøretøy som brukes i arbeidssammenheng utstyres med en fastmontert GPS-modul som automatisk sender posisjonsdata i sanntid (akkurat nå). I tillegg sendes alle data om start og stoppesteder, stedsangivelse med adresse og tidspunkt og antall kjørte kilometer. En leverandør skriver på sin nettside om flåtestyring blant annet: På slutten av dagen er all informasjon tilgjengelig med nøyaktige rapporter på hvert enkelt kjøretøy i bilparken. Rapportene er detaljert ned til sekundet for hver hendelse eller bevegelse.ª DTekst: MONICA SCHANCHE en oppsagte renovatøren mener at utskriftene er fulle av feil, og at han ikke har tatt mer pauser enn det som er normalt i renovasjonsbransjen. Fag- forbundet støtter sitt medlem og har reist søksmål mot Avfallsservice AS. Den oppsagte mannen vil ha oppsigelsen kjent ugyldig, og krever å få jobben tilbake. Han krever også å få erstattet lønnstapet og erstatning for brudd på personopplysningsloven. " Det er viktig å få avklart hvor grensene for overvåkning og kontroll går i arbeidslivet " og generelt i samfunnet, sier advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. Oppsigelsessaken var et viktig tema både på Fagforbundets egen renovasjonskonferanse nylig og på årets eForvaltningskonferanse. Såkalt flåtestyring, GPS-overvåkning og elektroniske kjørebøker blir mer og mer vanlig i tjenestebiler. Argumenter for å innføre dette, er for å holde styr på hvor kjøretøy befinner seg, bedre arbeidsflyt og enklere fakturering. Men verktøyene blir misbrukt til også å overvåke bevegelsene til ansatte. Blir ikke hørt. GPS og elektroniske kjørebøker skal bare innføres etter drøfting med de tillitsvalgte, men det blir ikke overholdt. Rådgiver Henning Solhaug i El & It Forbundet som innledet om temaet på eForvaltningskonferansen, påpekte at mange arbeidsgivere kjøper inn systemer uten å ta det opp med tillitsvalgte. Han etterlyser hardere sanksjoner mot ledere som bryter arbeidsmiljøloven. 32 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON