Seksjonsleder Måler yrkeskvalifikasjon Et nasjonalt rammeverk for yrkeskvalifikasjoner var tema på fylkeslederkonferansen i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i mars. EU har laget et opplegg for å kunne sammenlikne utdanninger for å få friere flyt av utdannede folk i Europa. Det er ment å gi økonomisk gevinst, og gjøre det lettere for folk som ønsker å jobbe utenfor eget land. Det er laget et tallsystem som plasserer utdanningen og nivået i en skala som beskriver hva du skal kunne etter endt utdanning. Fagdag for arkivarer Faggruppe arkiv inviterer til fagdag 31. mai i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo. Dette blir den første av i alt tre fagdager i 2011. Et av temaene blir kassasjon. Det øvrige programmet utarbeides i disse dager. De to øvrige fagdagene skal arrangeres ute i regionene. MoS LO har krevd at realkompetanse må være med i vurderingen av plassering på denne skalaen. " For Fagforbundets medlemmer vil det være utrolig viktig at også denne kompetansen er med og blir tillagt vekt, sier administrativ SKAleder Fredrik Hellstrøm i sitt nyhetsbrev. Fylkeslederne i seksjonen samles hvert halvår. Felles opplegg for yrkesfaglige tilbud, verving og planer framover var andre temaer på årets konferanse.    MoS Reisestipend i KA-sektoren Frist for å søke reisestipend og stipend for stabsturer innenfor KA-sektoren (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) er 1. september. Stipendet skal bidra til kompetanseutvikling og gi muligheter for alternativ og kreativ fagutvikling og bidra til å virkeliggjøre spesielle muligheter og gode ideer. Eksempler kan være internasjonale konferanser eller studiebesøk i virksomheter med særlig interessant arbeid. OU-styret (opplærings- og utviklingstiltak) har satt av inntil 100.000 kroner til frie reisestipender for 2010. Alle ansatte i virksomheter i KA-området kan søke, og søknadsskjema finner du på www.ouinfo.no    IVR Nye fylkesledere I Østfold er Trond Finstad valgt som ny leder i Seksjon kontor og administrasjon, i Sør-Trøndelag har Tor Andreas Skagseth overtatt, Janne Karlsen er ny leder i Nord-Trøndelag, Ranveig Hushovd i Vestfold og Grete Ernø Johansen i Finnmark.    MoS Fagdag for helsesekretærer Fagdag for helsesekretærer som jobber i sykehus, foregår på Rica Hell hotel på Værnes 27. april. På programmet er rapport fra studietur i Vejle i Danmark, talegjenkjenning og samhandling. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. For ikke-medlemmer koster det 1000 kroner.    MoS Kontroll og kunnskap skaper tillit Riksrevisor Jørgen Kosmo har tidligere advart mot en utvikling der offentlig virksomhet kutter ned på kontroll og revisjon. Denne ettervinteren har vist at han har et poeng. Bare de siste ukene har vi hatt Adecco-saken, oppslag om skremmende tilsynsrapporter med brudd på lovverket i andre virksomheter og helseforetak, oppslag om ordfører med egen konto og helsetopper med millionlønn på studietur til hemmeligª klubb. Mediebildet undergraver velferdsstaten og skader tilliten innbyggerne bør ha til at folkevalgte og of- fentlig ansatte holder orden i eget hus. Hvorfor skjer dette? Er det mangel på kunnskap eller kontroll? Begge deler, tror jeg. Fagforbundet har lenge ment at kommune-, fylkes- og distriktsrevisjonen må styrkes. Det mener vi fortsatt. I tillegg krever vi at kommune- og fylkespolitikerne er seg sitt ansvar be- Det handler ikke bare om kontroll " men også om kunnskap, kompetanse og etisk refleksjon. visst både som kontrollorgan gjennom kontrollutvalgene, og som arbeidsgiver gjennom å ha en anstendig arbeidsgiverpolitikk. Men det handler nok ikke bare om kontroll " men også om kunnskap, kompetanse og etisk refleksjon. Uten kompetente ledere som kan lov- og avtaleverket, kommer en til kort. Uten ledere som setter av tid til refleksjon og heier på et klima der det er lov å stille spørsmål, kommer en til kort. GERD EVA VOLDEN Når politikerne ser seg blinde på stramme budsjetter, så er det viktig at ledere og ansatte etterprøver om tjenestene er gode nok. Det er også viktig at arbeidsoppgavene utføres innenfor lov- og avtaleverket. Skal kritikkverdige forhold fram i dagen, er ryggmargsreflekser og etisk gangsyn en god grunnmur. Slutter en å kutte svingene, så er det ikke sikkert det må gå så langt at noen må varsle. Kanskje slipper vi de store, negative omtalene i media da. De folkevalgte må aldri tvile på at innbyggerne skal ha gode tjenester, og ansatte gode arbeidsplasser. Politikerne må bli seg sitt arbeidsgiveransvar bevisst. Og dere skal velge nye politikere i september. 38 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON