må ha nådd det som noen liker å kalle bunnivå. Tidlig på 1990-tallet ble det innført et nytt regime for kollektivnæringen. Selskaper slo seg sammen, andre ble oppkjøpt osv. Det hele resulterte i at selskapet Tide ble dannet, et stort selskap som skulle kjøre «overalt» i Hordaland. Bakteppet var at politikerne hadde bestemt at det skulle innføres anbudskjøring. Så litt etter litt ble område for område lagt ut for «salg». Dette skulle virkelig revolusjonere næringen. Vi har fått et fylkeskommunalt selskap, Skyss, som bestiller og kjøper tjenester fra anbudsrundene. Vinnerne «tjener» penger på å levere det avtalte produktet. Når de gjør dette, mottar de bonus. Skal selskapene tjene mer, kan de knipe inn på lønn, bemanning, forsikringer og annet. Det blir da en tilleggsgevinst. Det kan være grunn til å minne om RagnSells, et avfallsselskap som kjører på anbud. I Asker var strikken strukket så langt at den røyk. Det forteller oss likevel hvorfor «norske» menn og kvinner i større og større grad vegrer seg fra dette arbeidet. Også ansatte i busskollektivnæringen er utsatt for sosial dumping, forskjellen er at man går litt mer forsiktig fram. Det kan jo også være verdt å nevne at plastikkbussene fra Polen er som et gufs fra fortida med dårlig komfort både for reisende og sjåfører. Vi ser her at man sparer seg til fant i alle ledd. At ingen nordmenn vil kjøre buss, er bare sprøyt. Det er faktisk mange som ønsker å gjøre nettopp det. Arbeidet jeg og mine kollegaer utfører hver dag, består i å frakte rik og fattig, gammel og ung trygt fram dit de skal. Hvorfor skjerper EU kravene til yrkessjåfører kraftig? Svaret BUSSJÅFØR: En rettferdig lønn og en arbeidstidsordning som kan kombineres med et normalt familieliv er ikke for mye forlangt, mener Jan Erik Hagen. bussnæringen. Skal man komme noen vei, er det på tide at fagforeningene bretter opp ermene og setter foten ned. En rettferdig lønn i forhold til det samfunnsansvaret det forlanges av sjåførene og en arbeidstidsordning som kan kombineres med et normalt familieliv, er ikke for mye forlangt! Jan Erik Hagen POLITIKK Generalisering av Frp-ere I Fagbladet nr. 2 hadde et medlem et anonymt innlegg ang. mannekengene på Grønland. Det er vel og bra. Det som fikk meg til å reagere, var setningen: «Det er nok av dem som opptrer som nyttige «idioter» for Frp.» Jeg synes at dette kom helt ut av kontekst da dette ble projisert i en bisetning og generaliserte en stor gruppe både LO- og Frp-ere som vitterlig arbeider i helsevesenet. Det er en meget godt kjent sak at Frpere brenner vel så mye for helsesektoren som de rødgrønne har vist at de ikke gjør. Men, det er vel mest saklig å skille sak og person. Denne personen herliggjør seg selv med sitt innlegg og rakker ned på andre grupper. I motsetning til henne, så skriver jeg mitt fulle navn når jeg mener og ytrer en sak. Har selv ganske mange år som medlem både iLOogFrp. Marit Liv Faafeng, som ikke er frustrert av nyttige idioter for Ap er like lett som spørsmålet er kort: For å bedre sikkerheten. Med fare for å snakke nedlatende om fremmedarbeidere i næringen, er ikke dette annet enn en metode fra selskapene, og i dette tilfellet Skyss, å omgå det faktum at det faktisk koster penger å drive kollektivtransport. Det oppleves som en hån mot vår profesjonalitet at man kan hente en gjeng fra tidligere Øst-Europa, gi dem et norsk- Er det slik at vi skal ses på som avvikere? kurs, og hokuspokus så er de bussjåfører i Norge. Tre år med transportfaglig utdanning virker da temmelig meningløst. Også om man velger å bruke 100.000 kroner på å ta sertifikat. Er det slik at vi skal ses på som avvikere? Når du setter deg inn i en buss, overlater du ansvaret for liv og helse til den som sitter bak rattet. Alle forventer at sjåføren er høflig, punktlig og faglig dyktig. Ja, du hørte rett: faglig dyktig. Transport er et eget fagområde. En time hos mekaniker eller en rørlegger koster flesk. De skal jo også ha sin lønn. Forskjellen er at i disse yrkene er det arbeidstida 08.00–16.00 som gjelder. Alt utover dette godtgjøres med minst 50 prosent tillegg. Rykker de ut en søndag, er det minimum 100 prosent i tillegg. I transportsektoren får vi 25 prosent tillegg mellom klokka 06.00 og 19.00. Jobber vi søndager, får vi 40 prosent i tillegg. Spør de andre yrkesgruppene hva som hadde skjedd om lønn og avtaleverket deres hadde sett ut som hos bussjåførene. Med respekt å melde: Hvis du reiser til Estland for å jobbe, resten av familien er hjemme i Norge, og lønna er en god del bedre enn du er vant til. Ville du da klage? Tvilsomt. Hvis du i tillegg ikke hadde noe særlig sosialt nettverk rundt deg, ville du da jobbet så mye som mulig for å ha noe å gjøre? Kanskje spare opp nok til å skape deg noe bra i hjemlandet? Det er ingen grunn til å lure på hvorfor det står slik til med SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagbladet 4/2011 > 51 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON