Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Heder i Ringsaker Fagforbundet Ringsaker avd. 264 avholdt årsmøte i Brumunddal i januar der foreningens jubilanter ble hedret. 31 medlemmer fikk 25-årsmerke for sammenhengende medlemskap i Fagforbundet, 11 av disse møtte fram på årsmøtet. Tre av våre ni 40-årsjubilanter var til stede. De fikk merke for sammenhengende medlemskap i LO i 40 år. Den nye fanen vår ble avduket av fylkesleder Karin Mathisen og den lokale kunstneren Arne Løvstad som har designet fanen.    Tekst: Elin A. Nereng Gullnål til Erna Det var et årsmøte preget av blandede følelser i Stokke i Vestfold. Foreningen har gode tradisjoner når det gjelder oppmøte på årsmøtet, men denne gangen kom flere enn vanlig. Leder Erna Kvernberg skulle nemlig gå av som leder etter 20 år i førersetet. – Hun har et engasjement og en saklighet det står stor respekt av. Hun startet som tillitsvalgt på arbeidsplassen tilbake i 1975, og har også vært en nøkkelperson i fylkeskretsens arbeid. Vi kommer til å savne hennes entusiasme, sa fylkesleder Merete Dahl. Erna ble tildelt gullnålen etter 20 år som tillitsvalgt, og hun fikk overrakt gaver fra fagforeningen, fylkeskretsen og Kompetansesentret. Britt Omli Nilsen feiret også 20 år som tillitsvalgt og fikk gullnål mens tidligere nestleder Arne Antonsen ble valgt som ny leder og hovedtillitsvalgt.    Tekst: Eddie Whyte Trofaste medlemmer Fagforbundet UNN Harstad hedret sju jubilanter på årsmøtet i slutten av januar. Tre medlemmer hadde 40 års medlemskap i LO og fire hadde 25 år i forbundet. 40-årsjubilantene Edith Jakobsen og Magne Nilsen var ikke til stede. Det er litt av en milepæl disse trofaste medlemmene feirer. Gjen- nom medlemskapet har de vært med på å utvikle gode lønns- og arbeidsvilkår og et bedre velferdssamfunn. Det står det respekt av, og mange medlemmer er dem stor takk skyldig. Årsmøtet vedtok enstemmig å gi 1000 kroner i pengestøtte til juridisk bistand til Are Saastad ved Aker sykehus i Oslo. Tekst: Randi Steinli Pedersen Jubilanter på Romerike Jubilantene ble markert på årsmøtet til Fagforbundet Skedsmo i slutten av januar. Her ble de servert lapskaus, kaffe og kake. De mottok diplom, nål og blomst. 25-årsjubilantene: Tone Veum, Ruth Nygårdseter, Gunn Inger Olsen, Randi Backsæther, Unni Eliassen, Gerd Ingrirud, Berit Bunes, Elisabeth Billehaug, Elisabeth Rye Hermansen og Vera Svenske, samt nestleder i Fagforbundet Skedsmo, Kåre Elvik. 40-årsjubilantene: Åge Mathisen, Kari Jørstad, Svenny Larsen, Svanhild Berg, Reidun Nilsen, Azora Jacobsen og Solveig Andersen, samt nestleder Kåre Elvik.    Tekst: Jeanette Østvang Fagbladet 4/2011 > 57 fbaargang2011 fbseksjonKON